Leuven op mensenmaat

Leuven is een mooie, aangename stad en de PVDA heeft er grote ambities.

Want Leuven heeft ook veel minder fraaie kanten: er is een grote woningnood, de stadsdiensten zijn duurder dan in andere steden, ... Leuven dreigt een stad voor de lucky few te worden, waar gewone mensen geen plaats meer hebben.

Woonprojecten worden in handen gegeven van projectontwikkelaars, zwembaden komen in privé-handen, voor de aanleg van fietsenparkings wordt gekeken naar bedrijven die daar winst mee maken. Dat kan anders. Wij willen dat het stadsbestuur de touwtjes zelf in handen neemt en van Leuven een stad op mensenmaat maakt.

Wij willen een stad die echt klimaatneutraal wordt. Daarvoor zijn grootschalige initiatieven nodig. De stad belooft al lang om die te nemen, maar durft de sprong niet wagen.

Wij willen een stad van, door en voor de mensen. Waar inspraak en democratie geen holle woorden zijn maar waar de stem van de burgers op elk moment klinkt en meetelt.

We willen een brede beweging van hoop, van alternatieven, van echte verandering teweeg brengen. Een beweging die een andere stem laat horen. Nu al staat een enthousiaste ploeg van meer dan tweehonderd mensen klaar om samen met lijsttrekker Line De Witte voor een doorbraak te zorgen.

We hebben ook jouw talenten nodig. Bouw samen met ons aan een beter Leuven.

Doe je mee?