Nieuws

Projectontwikkelaar breekt af, stad Leuven kijkt toe

Karrar Maslamani is een alleenstaande jongeman van 36 jaar die 9 jaar geleden naar België vluchtte van oorlog in Irak. Hij is ondertussen goed geïntegreerd en spreekt vlot Nederlands. Op 13 januari 2020 krijgt hij te lezen dat hij binnen 6 maanden zijn woning in de Mechelsestraat in Leuven moet verlaten. Zijn woning is verkocht aan projectontwikkelaar Colismo en zal met de grond gelijk worden gemaakt om te worden vervangen door nog maar eens een prestigeproject met luxewoningen. De belangrijkste speler in Colismo is multimiljonair Steven Lismont die 2 jaar geleden 11 miljoen euro incasseerde bij de verkoop van Cars On The Web.

Wij interviewden Karrar, die naarstig op zoek is naar een andere woning, en dat is niet vanzelfsprekend in het onbetaalbare Leuven.

PVDA verheugd dat Camelot Europe erkenning verliest: “strijd loont”

De erkenning van leegstandsbeheerder Camelot Europe wordt ingetrokken. “Een goede zaak, en het toont aan dat de strijd die wij samen met de bewoners van Lolanden hebben gevoerd loont” reageert Line De Witte, gemeenteraadslid voor PVDA in Leuven. “ik hoop dat hieruit lessen worden getrokken naar de toekomst en dat er in het algemeen een verbod komt op leegstandsbeheer door winstgevende organisaties.”  De PVDA kaartte eerder het misbruik aan van Camelot Europe in Leuven. Camelot Europe had een contract afgesloten met sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal om de leegstaande sociale woningen te beheren en dat heeft tot schrijnende situaties geleid.

Het aantal sociale woningen in Leuven is het afgelopen jaar gedaald

Er zijn vandaag in Leuven minder sociale woningen beschikbaar dan twee jaar geleden. Dat brengt PVDA Leuven naar buiten. Bovendien verdubbelde het aantal mensen op de wachtlijst de afgelopen 7 jaar van 2800 naar 5600. Om dat aan te kaarten rolde de linkse partij donderdagmiddag een lange rol uit aan de Vaartkom die de wachtlijsten symboliseert. 

De strijd van de bewoners van Lolanden: onder druk wordt alles vloeibaar

Dit is het verhaal van de bewoners van de sociale woningen in Lolanden. Een verhaal van winst op kap van kwetsbare mensen, maar ook een verhaal van strijd en hoop. Dit verhaal is een goed voorbeeld van hoe de PVDA samen met de Leuvenaars de stad wil veroveren en gaan voor een stad op mensenmaat. 

Ontslagen. Het verhaal van Seppe.

Seppe is zijn baan kwijt. Hij wil graag het verhaal van zijn eerste dag tot zijn ontslag delen. Zijn verhaal gaat niet over hem alleen. Het is het verhaal van onze samenleving waar winst boven mensen gaat. Waar de permanente onzekerheid regeert. Seppe uit Leuven schreef zijn verhaal op Facebook. Binnen één dag reageerden meer dan 500 mensen op zijn verhaal, werd het bijna 2.000 keer geliket en meer dan 1.500 keer gedeeld.

PVDA tevreden: bewoners Lolanden toch geherhuisvest, “De aanhouder wint.”

Er is een oplossing voor de inwoners van de onbewoonbaar verklaarde sociale woningen in Lolanden. Dinsdag worden alle bewoners geherhuisvest naar noodwoningen. Line De Witte, het Leuvense gemeenteraadslid voor PVDA dat al sinds november om een oplossing vraagt, reageert tevreden. “Onder druk wordt het onmogelijke dan toch mogelijk. Wij zijn deze situatie blijven aankaarten en hebben actie gevoerd met de bewoners. Waar het bestuur ons eerst verweet dat we het onmogelijke eisten, geeft het nu toch toe”, aldus De Witte die verder wel een aantal kanttekeningen maakt.

PVDA Leuven vraagt dat het stadsbestuur partner Resiterra tot de orde roept

Een bouwpromotor dreigt met een zware schadeclaim van wel honderdduizenden euro's waardoor het Leuvens Historisch Genootschap in de problemen komt. "Een duidelijk voorbeeld van hoe het grote geld het middenveld monddood wil maken. Dat mogen we niet tolereren” zegt Line De Witte, gemeenteraadslid voor PVDA in Leuven. De bouwpromotor sloopte alvast een iconische lindeboom, terwijl de periode van 45 dagen om hier tegen beroep aan te tekenen nog maar net was gestart.

Sterft gij oude vormen en gedachten

Line De Witte, PVDA-gemeenteraadslid in Leuven schrijft haar gedachten van zich af. Gelardeerd door zinnen uit het strijdlied De Internationale. Over de crisis die nu door de uitbraak van het coronavirus aan de oppervlakte komt. En over de oplossing: de samenwerkende mens.

Liefde in tijden van Corona (III)

Eline Steenhaut (30) schrijft in de derde week waarin het coronavirus ons openbare leven plat legt wat er in haar opkomt. Ze is een creatieve ziel met veel interesse voor politiek en muziek. Eline is een van de actieve leden van PVDA binnen de werkgroep Leuven. Hoe en waarmee komt zij de tijd door?

"In Leuven blijven we massaal in ons kot, wat ik heel erg voel wanneer ik dan toch naar buiten ga om een wandeling te maken of een snel bezoekje aan de supermarkt te brengen."

Onze held van de dag

Dankzij afvalophalers als Dries Van Herreweghen en zijn collega’s stapelt het vuil zich niet op tijdens de coronacrisis. Dat zou immense gevolgen hebben voor onze gezondheid. Afvalophalers doen fysiek zwaar werk en krijgen daarvoor de laagste lonen die de openbare sector te bieden heeft. Deze crisis is het beste moment om daar verandering in te brengen. “Respect Dries!” staat er te lezen op de facebookpagina van de PVDA-Leuven.
Dries is actief binnen de ACOD-LRB. Als vakbondslid schreef hij een artikel om aandacht te vragen over de positie van zijn beroepsgroep, de afvalinzamelaars.

Dit is jouw beweging