Skip to content

PVDA wil meehelpen aan een brede antifascistische beweging

PVDA wil meehelpen aan een brede antifascistische beweging

Dertig jaar besparingen op sociale voorzieningen door de traditionele partijen hebben de mensen terecht kwaad gekregen. Maar deze maatregelen hebben mensen ook in de armen van extreem rechts geduwd. Door een schaarste aan sociale woningen, ouderenzorg en zorg tout court, werden mensen met migratieroots een gemakkelijke zondebok. Maar de oorzaak van deze problemen ligt niet bij de mensen met migratieroots, ze ligt bij de onderfinanciering vanuit de overheid, door de traditionele partijen. Extreemrechts richt de terechte kwaadheid van mensen niet naar boven, maar stampt naar onder. Het establishment vindt dat racisme goed: als mensen onderaan de ladder tegen elkaars schenen schoppen, kijken ze niet naar boven. Dan is de elite veilig. Verdeel en heers noemt men dat. 

Extreemrechts doet zich vaak voor als sociaal alternatief, maar niets is minder waar. Vlaams Belang stemt voor de loonblokkering van gewone werknemers, tegen de loonsverlagingen van ministers en parlementsleden. Ze graaien lustig mee en hun parlementsleden krijgen uittredingsvergoedingen van honderdenduizenden euro’s. 

Het fascisme heeft altijd geleid tot de grootste misdaden tegen de menselijkheid, tot concentratiekampen voor vakbondsmensen, marxisten, socialisten, holebi’s, personen met een handicap of andersdenkenden. Het is tijd om extreemrechts te ontmaskeren, opnieuw te abnormaliseren, het antifascisme in ere te herstellen. Daarom willen wij een brede antifascistische strijd doen ontwikkelen. Op een open en brede manier. Alle bewegingen die opkomen voor mensenrechten, voor de rechten van de werkende klasse, voor meer democratie, voor gelijkheid, willen wij verbinden. Een brede antifascistische strijd is de enige strijd die kan winnen van extreemrechts.

Petra Denier is geen lid meer van de PVDA. Zij is ooit kandidaat geweest op een lijst voor de verkiezingen, maar is geen lid meer op dit moment. En dat heeft te maken met een grondig verschil in visie over hoe we de antifascistische strijd moeten voeren. Wij willen een breed front opbouwen met zoveel mogelijk organisaties. Wij sluiten ons daarom aan bij de 8 mei coalitie. We steunen een brief die door 200 academici wordt getekend om een aula te vernoemen naar Anne Frank. We voerden in Gent of Antwerpen in groot front actie tegen de komst van Filip Dewinter die zijn omvolkingstheorie komt verkondigen. Petra Denier geeft extreem rechts vooral stokken om mee te slaan, door met een klein groepje frontaal in confrontatie te gaan. Door op te roepen tot geweld. Wij werken in een partij met mensen die willen samenwerken. Meerdere malen is er gepoogd om met Petra in gesprek te gaan over haar aanpak die wij bekritiseerden. Ze stond daar niet voor open.  Weken lang weigerde zij enige vorm van gesprek. Alle uitspraken of acties die zij doet, doet ze in eigen naam.