PVDA verontwaardigd over Bruul bis: «centen gaan voor op mensen»

Een van de eerste zaken die na de verkiezingen van oktober werden beslist, was het afgelasten van een parking onder De Bruul. De vreugde van de bewoners en actievoerders was groot. Maar er deden meteen ook al geruchten de ronde dat de stad haar plannen zou verderzetten. Die geruchten blijken nu te kloppen. De stad voorziet een ondergrondse parking van 319 plaatsen op het domein van InterLeuven, naast park De Bruul. “Zo’n megaparking in het centrum van de stad is onecologisch, asociaal en onnodig.” aldus Line De Witte, Leuvens gemeenteraadslid voor PVDA. De stad kadert het binnen haar plannen om de Vismarkt autovrij te maken en wil alle bezoekersparkeerplaatsen die daar verdwijnen vervangen. “Het autoluw maken van de binnenstad is iets dat wij aanmoedigen” stelt De Witte, “het is dan ook nodig dat er een alternatief komt voor de bewonersparkeerplaatsen die verdwijnen. Maar deze splinternieuwe parking komt er niet in de eerste plaats voor de bewoners, maar voor de bezoekers.” De stad zal vanaf nu ook shuttlebussen inzetten van de Vaartparking naar het centrum om zo extra bezoekersplaatsen te garanderen. Een goede zaak, vindt PVDA. “hierdoor worden de 1000 nu leegstaande plaatsen benut. Maar als er al 1000 extra bezoekersplaatsen bijkomen, is het helemaal een vraagteken waarom er nog een nieuwe parking van 319 plaatsen in het centrum moet worden gebouwd.”

Hypocriete houding N-VA rond Al-Ihsan moskee

De PVDA-Leuven vernam dat Vlaams minister Homans (N-VA) de erkenning en subsidies van de Al-Ihsan moskee in Wilsele wil intrekken. Volgens Homans zou een imam van die moskee die in 2017 tijdens een van de vrijdagspreken moslims opriep om hun vrouwen een tik met een stok te geven als ze ongehoorzaam zijn en toen weggezonden werd, weer actief zijn. Volgens haar zou hij zelfs salafistisch onderwijs in en rond de moskee geven. De moskee zelf ontkent dat. En ze hebben toen in 2017 die Imam aan de deur gezet

Waarom de PVDA zich onthoudt op het huishoudelijk reglement

Op de Leuvense gemeenteraad van 24 juni wordt het nieuwe huishoudelijk reglement voor de komende zes jaren gestemd. Het college had dat graag met unanimiteit doorgevoerd, maar de PVDA zal zich onthouden omwille van het hoofdstuk over participatie. Op dat vlak wordt er geen breuk gemaakt met het Tobbacktijdperk en dat is iets wat wij betreuren. Tijdens de verkiezingscampagne waren alle partijen het erover eens dat er meer participatie nodig is in Leuven, de burgemeester maakte er zelfs een officiële bevoegdheid van. Maar als het gaat over participatie op de gemeenteraad, blijft een breuk uit.

Denis, slaap zacht.

Woensdag 12 juni is Denis Van Hoef om 20u overleden.Denis huwde nog enkele weken terug met Myriam Van Biervliet, zijn partner sinds vele jaren.  Samen hebben ze een felle dochter, Zahra. En veel poezen...

Solidariteit onder werknemers Commscope

In Commscope Kessel-Lo werken 150 arbeiders en 500 bedienden. Op woensdag 19 december dankte de directie van het bedrijf de ACV-CSC Metea hoofddelegee Chris Corten af. De redenen blijven vaag, zogezegde klachten. Chris heeft zijn dossier niet kunnen inzien. Er wordt geen enkele informatie vrijgegeven om te kunnen antwoorden op die vage klachten.

Wie verdient het Rood Fonske 2018?

Stem nu voor het Rood Fonske 2018! Welke organisatie heeft volgens jou een grote positieve maatschappelijke impact gehad het afgelopen jaar?

Positieve ambities, nu (de middelen) mobiliseren om ze te realiseren

Vrijdag stelde het nieuwe stadsbestuur haar visietekst voor, met daarin duidelijk positieve ambities op sociaal en ecologisch vlak. De vraag blijft echter hoe het bestuur de middelen wilt mobiliseren om deze ambities waar te maken en of Leuven zal durven breken met de liberale visie op de stad. PVDA Leuven stelt voor om via een 'sterksteschouderstaks' de grote bedrijven op het Leuvense grondgebied te doen bijdragen en zo de rijkdom die in onze stad aanwezig is te mobiliseren om aan de behoeftes van de bewoners tegemoet te kunnen komen.

PVDA in de gemeenteraad, Leuven kantelt naar links

PVDA haalt in Leuven 4,6% van de stemmen en stijgt van 1656 naar 2763 stemmen en haalt daarmee haar eerste zetel binnen. Terwijl het huidige bestuur duidelijk verliest gaan de linkse partijen samen vooruit. Leuven kantelt naar links.

Een sterke PVDA is je beste garantie op een echte sociale ommekeer

Lees onze laatste folder om te weten te komen waarom een stem op de PVDA nuttig is.

Campagnetrack "Verover de stad"

WIM & BTRIX maakten deze topschijf voor onze campagne - "Verover de stad".Op de beelden van onze fantastische Mars op Mensenmaat. Lees hier ons volledig programma: www.leuven.pvda.be/stadsprogramma