beste jaren

De linkse PVDA verdedigt het recht op pensioen, een periode van rust in hopelijk goede gezondheid aan het einde van ieders werkcarrière.

Een minister leeft 10 tot 13 jaar langer dan een arbeider. Het is de eerste die tegen de laatste zegt dat hij langer moet werken.

Een pensioen waarvoor de mensen hard gewerkt hebben. De regering heeft daar geen enkel respect voor. De toekomst die zij je voorhoudt is keihard werken totdat je erbij neervalt en dan in een rusthuis terecht komt, waar ze jou om zes uur ‘s avonds in bed steken bij gebrek aan personeel. Het idee van tien of vijftien jaren genieten van een pensioen in goede gezondheid verdwijnt volledig. Maar wie ziet zichzelf werken tot 67 jaar? Niet veel werknemers. Het werk is te zwaar en te stresserend geworden. Of zoals een verpleegkundige ons zei: “Ze pakken onze beste jaren af.”

De PVDA wil het recht op brugpensioen vanaf 58 jaar en het wettelijk pensioen terug op 65 jaar. We verdedigen ook de uitbouw van preferentiële uitstapsystemen in de openbare diensten. Dat pensioen moet minimum 1500 euro bedragen. Want wij Belgen hebben nu al de laagste  pensioenen van Europa. Deze eisen zijn perfect betaalbaar. Het is een kwestie van maatschappelijke keuze. Een keuze over wat we doen met de rijkdom die we dagelijks produceren. Een handvol aandeelhouders rijk maken of onze levenskwaliteit verbeteren en toelaten op tijd te stoppen met werken?

LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN? WE KUNNEN HET TEGENHOUDEN

Sinds een aantal maanden probeert de regering een nieuw pensioensysteem te forceren, ‘het pensioen met punten’. Met dat systeem moeten we automatisch langer werken voor almaar minder pensioen. Bovendien wil de minister de erkenning van zware beroepen inperken en de brugpensioenleeftijd verhogen zodat niemand nog kan uitstappen vóór 60 jaar. Maar de regering twijfelt. De grote pensioenmars van 19 december en de acties in de openbare diensten zetten druk. Onze ministers hebben schrik van de woede onder de mensen. Als we talrijk en gemobiliseerd blijven kunnen we winnen!

De eerste 25.000 handtekeningen zijn binnen. Als we de kaap van 50.000 handtekeningen gehaald hebben, trekken we ermee naar de regering. Zo zetten we druk om de afbraakplannen voor onze pensioenen in te trekken. Teken zelf op: www.blijfvanonspensioen.be

EXCLUSIEF: DE BELGISCHE PENSIOENEN ZIJN BIJ DE LAAGSTE VAN EUROPA

Onze studiedienst onderzocht de pensioenbedragen in de verschillende landen van de eurozone. Wat is de uitkomst? Onze pensioenen zijn bij de laagste van Europa. Bijvoorbeeld: een Oostenrijker krijgt een pensioen dat ongeveer 92% van zijn laatste loon bedraagt, terwijl Belgische gepensioneerden tevreden moeten zijn met gemiddeld 66% van hun laatste loon. In euro’s betekent dat een verschil tussen de twee landen van meerdere honderden euro’s pensioen per maand.

De overheid zou zich beter inspireren op die landen die een groter deel van hun welvaart besteden aan het welzijn van hun ouderen. België besteedt maar 10,5% van haar geproduceerde rijkdom (BBP) aan pensioenen, terwijl Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Portugal veel beter doen met 14 tot 16%. Waarom is het in die landen mogelijk, en niet bij ons? Het is een kwestie van maatschappelijke keuze.”

PVDA pleit voor:

→ een systeem waarbij het pensioen 75% van het loon bedraagt (in plaats van 60% nu), met een minimum van 1.500 euro per maand.

→ Terugbrengen van de pensioenleeftijd op 65 jaar en behoud van het brugpensioen