Transparantie en loonplafond beste remedie tegen graaien

beste remedie tegen graaien

Sinds februari vraagt PVDA Leuven ‘transparantie’ over de vergoedingen die schepenen en burgemeester krijgen voor de extra mandaten die zij bekleden. Burgemeester Tobback beloofde dat ook te doen tijdens de gemeenteraad van februari, maar daar is nog steeds niets van in huis gekomen.

Ondanks de ontbrekende transparantie kunnen jullie gelukkig rekenen op de PVDA die meer klaarheid in de zaak brengt. Eén ding is duidelijk: alle traditionele partijen zijn in hetzelfde bedje ziek.

Eén ding is duidelijk: alle traditionele partijen zijn in hetzelfde bedje ziek.

Bart Huybrechts N-VA, voormalig voorzitter van N-VA Leuven
Bekleedt in het Vlaams Energiebedrijf het best betaalde mandaat in Vlaanderen. Hij krijgt daarvoor meer dan 2000 euro per vergadering. Dat terwijl de Leuvense N-VA alle andere partijen van graaien beschuldigt. De partij zou beter in eigen rangen beginnen.

Dirk Vansina CD&V, Schepen in Leuven
Bekleedt naast zijn schepenambt nog zes betaalde mandaten. Drie daarvan bij Intermixt, waarvan we weten dat Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) maandelijks tussen 3.667 en 8.493 euro per vergadering kreeg. Schepen Vansina krijgt naar eigen zeggen minder, maar weigert te zeggen hoeveel.

Louis Tobback Sp.a, Burgemeester van Leuven
Heeft naast zijn burgemeestersloon van 123.000 euro per jaar nog zeven betaalde mandaten. Ook daarvan weten we niet hoe hoog de bedragen liggen. Bovendien bleek in augustus dat de burgemeester ook een maandelijks pensioen krijgt van 6200 euro. Voor alle duidelijkheid, wij hebben er niets op tegen dat mensen een pensioen krijgen, integendeel. Maar de vraag is of ze daarnaast nog zo’n riant loon moeten krijgen.

Politici mogen geld verdienen voor wat ze doen, dat is niet de kwestie, maar het moet geen gegraai zijn. Politiek moet in de eerste plaats een engagement zijn.

Als je niet leeft zoals je denkt, ga je denken zoals je leeft. Politici maken keuzes die het leven van mensen beïnvloeden. Als ze zelf tien keer meer verdienen dan de gemiddelde Belg, worden ze wereldvreemd, dan hebben ze geen voeling meer met de problemen van de mensen. Daarom stelt de PVDA naast transparantie, ook een loonplafond voor politici voor. Parlementsleden en burgemeester zouden niet meer mogen verdienen dan tweemaal het mediaaninkomen (6000 euro bruto) en ministers niet meer dan drie maal het mediaaninkomen (9000 euro bruto). Politici mogen geld verdienen voor wat ze doen, dat is niet de kwestie, maar het moet geen gegraai zijn. Politiek moet in de eerste plaats een engagement zijn.

Wij gaven met PVDA Leuven alvast het goede voorbeeld door onze eigen belastingbrief te tonen tijdens een actie aan het stadhuis van Leuven.
Vind je net als ons dat alle vergoedingen voor publieke en private mandaten bekend moeten worden gemaakt?

Teken dan de petitie hier of op https://pvda.be/stopdegraaicultuur