Stapt het stadsbestuur mee in het fake news van gemeenteraadslid Fons Laermans (CD&V) , of ziet het de wooncrisis onder ogen?

PVDA deed een studie naar het aantal sociale woningen dat er de komende jaren zal bijkomen, en trekt daaruit de conclusie dat het nog 74 jaar wachten is tot de wachtlijst is weggewerkt. Gemeenteraadslid Fons Laermans (CD&V) beweert dat het allemaal wel meevalt. “Fake news” zegt Line De Witte, lijsttrekker van de Leuvense PVDA, “stapt het stadsbestuur mee in de cijfers van Fons Laermans (CD&V) , of ziet het de wooncrisis onder ogen?”

“Dijledal bouwt de komende jaren 250 nieuwe sociale woningen, geen 405 zoals Laermans verkeerdelijk beweert.” vervolgt De Witte, “Laermans spreekt over nieuwbouw, vernieuwbouw en renovatie alsof dat hetzelfde is. Maar het kleinste kind ziet ook dat een sociale woning die eerst wordt platgegooid, om er nadien een nieuwe op te zetten geen extra woning is. Wat meer is, het is een woning die zelfs tijdelijk niet kan worden gebruikt. Doen alsof dat nieuwe woningen zijn, daar is niemand mee gediend, vooral de mensen die al jaren op een wachtlijst staan niet. Zij krijgen zo valse hoop, en het stadsbestuur is niet geneigd iets aan de situatie te veranderen omdat ze wordt geminimaliseerd.”

Volgens de PVDA zou het eerlijker zijn als er enkel zou worden gesproken over de extra sociale woningen die erbij komen. “In Gent gebeurt dat zo, daar hebben ze het over nieuwbouwprojecten, of over renovatie en vervangingsbouw met meer dan 20% aangroei. Dat is een veel correctere manier.” besluit De Witte.