PVDA verontwaardigd over Bruul bis: «centen gaan voor op mensen»

Een van de eerste zaken die na de verkiezingen van oktober werden beslist, was het afgelasten van een parking onder De Bruul. De vreugde van de bewoners en actievoerders was groot. Maar er deden meteen ook al geruchten de ronde dat de stad haar plannen zou verderzetten. Die geruchten blijken nu te kloppen. De stad voorziet een ondergrondse parking van 319 plaatsen op het domein van InterLeuven, naast park De Bruul. “Zo’n megaparking in het centrum van de stad is onecologisch, asociaal en onnodig.” aldus Line De Witte, Leuvens gemeenteraadslid voor PVDA. De stad kadert het binnen haar plannen om de Vismarkt autovrij te maken en wil alle bezoekersparkeerplaatsen die daar verdwijnen vervangen. “Het autoluw maken van de binnenstad is iets dat wij aanmoedigen” stelt De Witte, “het is dan ook nodig dat er een alternatief komt voor de bewonersparkeerplaatsen die verdwijnen. Maar deze splinternieuwe parking komt er niet in de eerste plaats voor de bewoners, maar voor de bezoekers.” De stad zal vanaf nu ook shuttlebussen inzetten van de Vaartparking naar het centrum om zo extra bezoekersplaatsen te garanderen. Een goede zaak, vindt PVDA. “hierdoor worden de 1000 nu leegstaande plaatsen benut. Maar als er al 1000 extra bezoekersplaatsen bijkomen, is het helemaal een vraagteken waarom er nog een nieuwe parking van 319 plaatsen in het centrum moet worden gebouwd.”

“De Vismarkt autovrij maken kan de stad verfraaien, en dat kan ook de bewoners ten goede komen.” vervolgt De Witte, “Maar het is echt tekenend dat de stad dit niet doet in samenspraak met haar bewoners. Er wordt eenzijdig ingezet op een studie met maar één doel: nagaan hoeveel parkeerplaatsen er kunnen worden gebouwd op het terrein van InterLeuven. De plannen lagen al op voorhand vast: er moest en zou een parking komen naast de Bruul, het enige twistpunt was hoe die parking er precies zou uitzien.” Dat is niet alleen eenzijdig, het is ook ondemocratisch, vindt de PVDA. “Tijdens de verkiezingscampagne had iedereen de mond vol van participatie. Het nieuwe bestuur beloofde dan ook een breuk met de Tobback-stijl. Maar niets blijkt minder waar. Opnieuw zijn de plannen gesmeed en de beslissingen genomen voor de bewoners worden betrokken. In september wordt een infovergadering georganiseerd voor de buurt, nadat alles al is beslist.”

Volgens PVDA is Leuven een prestigestad aan het worden, mooi voor de bezoekers, maar het vergeet de bewoners. “Steden worden meer en meer plaatsen van concurrentie, ze worden tegen elkaar uitgespeeld met grote projecten en met campagnes waarin ze zich promoten als residentiële, commerciële en toeristische trekpleister.” vervolgt De Witte, “Het is natuurlijk aangenaam om in een leuke stad te wonen, maar dat mag niet ten koste van de bewoners gaan. Het succes sijpelt niet door naar alle burgers, het komt alleen de toplaag ten goede. Rijk wordt opnieuw rijker, arm wordt armer. En de allerarmsten worden verder naar de rand van de stad gedreven. Een stadsbestuur moet zorgen dat alle stadsbewoners goed kunnen wonen, goed kunnen leven, zich goed kunnen verplaatsen en ontspannen. De noden van de stadsbewoners moeten centraal staan, dáár moet een stadsbestuur voor zorgen.” En daar heeft het bestuur nu ook een steek laten vallen, vindt De Witte, “De parking komt er niet met het oog op de bewoners. Vragen die hadden moeten worden gesteld zijn: ‘Wat zijn de noden van de bewoners? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de stad leefbaar, aangenaam en bereikbaar is?’ Nergens wordt opgelijst hoeveel parkeerplaatsen er nu voor de bewoners nodig zijn. Als dat gebeurd zou zijn, zou er kunnen gezocht worden naar een alternatief: een aantal straten (nu nog) niet autovrij maken? Meer inzetten op bepaalde busverbindingen? De parking van InterLeuven zoals die nu is vrijwaren voor de bewoners? Het zijn allemaal pistes die niet zijn onderzocht. Het is tekenend dat de rijke burgers van de Hertogensite enkele honderden meters verder van een verkeersvrij park kunnen genieten, dat de bezoekers kunnen ontspannen in een autovrije Vismarkt, maar de stadskinderen in uitlaatgassen zullen moeten spelen in park de Bruul.”

De uitkomst van de haalbaarheidsstudie is dan ook niet naar de wensen van de PVDA. “Deze parking zal zorgen voor enorm veel toegenomen autoverkeer, wat de buurt absoluut geen goed doet. Volgens de haalbaarheidsstudie van de stad kan de parking zorgen voor een piek van 600 autobewegingen per uur. De Brouwersstaat kreunt nu al onder de drukte van bussen en vrachtwagens. De vraag is dan ook of er precies daar een Mobipunt nodig is. Is dat niet eerder iets voor aan de rand van de stad?” Voor de bezoekers kunnen alternatieven worden gevonden vindt De Witte, “Leuven telt nu al meer parkeerplaatsen dan een stad als Gent, die dubbel zo groot is. De parking aan de Vaartkom staat leeg, op de Phillipssite is er altijd plek. Het feit dat er shuttlebussen komen van parking Vaartkom naar het centrum is al een deel van de oplossing. We hebben daar bovenop echt geen nieuwe parking nodig waarvan de kosten worden geraamd op 13,5 miljoen euro. Dat geld kan veel beter besteed worden aan openbaar vervoer. Waarom bijvoorbeeld niet meteen al het openbaar vervoer gratis maken in de stad zoals wij al zo lang voorstellen? Een stad als Leuven zou het voortouw moeten nemen, niet teruggrijpen naar oude ideeën zoals centrumparkings. Voor een stad die stelt klimaatneutraal te willen worden, is deze keuze echt onbegrijpelijk.” Ook de ligging van de parking zorgt voor problemen “De parking komt net naast park De Bruul. In die omgeving worden de gebouwen niet onderkelderd omdat er problemen zijn met het grondwater, en nu zou de stad een ondergrondse parking bouwen? Het comité de Bruul Brult hield onder andere daardoor de plannen van een Bruulparking tegen, en nu zou gewoon hetzelfde gebeuren.” Verder kan het park De Bruul nu wel blijven bestaan, dat is natuurlijk een goede zaak, maar de oude bomen komen door deze plannen opnieuw in gevaar, dat wordt in de haalbaarheidsstudie bevestigd. Groen maakte van het schrappen van de Bruulparking een breekpunt tijdens haar campagne. Maar voor de buurt voelt dit compromisproject niet aan als de realisatie van dat punt.

De PVDA wil inzetten op alternatieven voor deze nieuwe centrumparking. De parkeerplaatsen van Interleuven moeten worden gegarandeerd voor de bewoners. Er moet een nieuw plan uitgewerkt worden samen met de bewoners, onder andere hoe het autovrij maken van de Vismarkt mogelijk kan gemaakt worden. Voor de PVDA primeert de leefbaarheid en gezondheid van de buurtbewoners en het Bruulpark als groene en sociale ontmoetingsplaats. Voor de bezoekers willen we dat er naar echte ecologische en duurzame alternatieven wordt overgegaan: gratis shuttlebussen van en naar randparkings en het station. Dat is de toekomst.”