PVDA pensioen-petitie goed onthaald bij AB InBev

PVDA pensioen-petitie goed onthaald bij AB InBev

Eind november trokken we 7 keer naar de poort van AB InBev. We deelden er het nieuwe bedrijfspamflet [email protected] over 'Pensioenen' uit en ook de “Ja, ik sla alarm”-pensioenkaartjes. 95 arbeiders sloegen mee alarm en tekenden de petitie #BlijfVanOnsPensioen. Er zijn dan ook veel redenen waarom ze ongerust zijn over hun pensioen.

De plannen van de regering voor de hervorming van de pensioenen zijn een frontale aanval op de pensioenen zoals we ze vandaag kennen. Nadat de pensioenleeftijd eerder al werd verhoogd van 65 naar 67 jaar, wil de regering nu de pensioenbedragen verlagen. Zo zullen werknemers die vrijwillig op brugpensioen gaan al snel 100 euro per maand pensioen verliezen. Het budget dat voorzien is voor ‘zware beroepen’ is veel te beperkt. Veel mensen zullen daardoor niet meer op vervroegd pensioen kunnen gaan terwijl hun pensioen toch lager zal liggen. Ten derde worden ook de pensioenen van de ambtenaren aangepakt. De regering wil deze laten zakken zodat het armoedepensioenen worden, net als de meeste werknemerspensioenen.

Niemand kan, of beter gezegd wil, vandaag vastleggen hoeveel een punt waard zal zijn wanneer je met pensioen gaat.

Ons pensioen is een recht, geen tombola

De kroon op het werk van de regering moet het pensioen met punten worden. Door punten in plaats van euro’s toe te kennen per gewerkt jaar, organiseert de regering een ware tombola. Niemand kan, of beter gezegd wil, vandaag vastleggen hoeveel een punt waard zal zijn wanneer je met pensioen gaat. Zo brengt het pensioen geen zekerheid meer op het einde van de loopbaan.
Hoe hoog het bedrag zal zijn dat je uitgekeerd krijgt beslist de regering pas wanneer je de pensioen gaat. De regering die dan regeert zal dan de waarde van een punt vastleggen. Wanneer de economische situatie slecht is, dan daalt de waarde van een punt. Zo ook wanneer de gemiddelde lonen laag liggen of tenslotte, wanneer de levensverwachting stijgt. Dat allemaal met de uitleg dat ze de pensioenen betaalbaar willen houden.

De regering zal de waarde van een punt vastleggen op basis van de economische situatie. Is deze slecht, dan daalt de waarde van een punt. Liggen de gemiddelde lonen laag wanneer je op pensioen gaat? Ook dan zal de waarde van een punt dalen. En zelfs wanneer de levensverwachting stijgt zal de waarde van een punt dalen, zogezegd om de pensioenen betaalbaar te houden.

Wanneer we vergelijken met Duitsland, waar een dergelijk puntensysteem al sinds 2002 wordt toegepast begrijpen we snel wat het objectief van de regering is. Het pensioen is er sinds 2002 al met 7% gedaald in verhouding tot de evolutie van de lonen.

Via strijd de pensioenhervorming tegenhouden

Op basis van al deze redenen werd het aan de poort van AB InBev al snel duidelijk dat de werknemers zeer ongerust zijn over de toekomst van hun pensioen. Na het lezen van de [email protected] flyer over de pensioenen die ze kregen bij het binnengaan, tekenden maar liefst 95 werknemers de petitie die alarm wil slaat over de pensioenen.

De brede steun bij AB InBev voor de campagne #BlijfVanOnsPensioen is hartverwarmend. En het is vooral een goed teken voor de mobilisatie voor de “Mars voor onze Pensioenen” die de vakbonden in gemeenschappelijk vakbondsfront organiseren op dinsdag 19 december om 10.30 u aan het Noordstation in Brussel. Want het mag duidelijk zijn, zonder brede mobilisatie zal de regering niet op haar stappen terugkeren en de hervorming gewoon uitvoeren.

=> Teken hier de petitie
http://www.blijfvanonspensioen.be/

#BlijfVanMijnPensioen