PVDA Leuven heeft alternatief voor de graaipolitiek

We hebben twee duidelijke eisen om alle onduidelijkheid rond de mandaten en de vergoedingen van Burgemeester en Schepenen weg te vagen. Wij hebben de ambitie om Leuven graaivrij te maken vanaf 2018. De eisen:
1. Burgemeester en Schepenen die omwille van hun ambt zetelen in intercommunales of andere publieke instellingen doen dat voortaan onbezoldigd
2. We voeren het "offentlighetsprincip" of openbaarheidsprincipe in zoals dat in Zweden bestaat. Daar is het wettelijk verplicht alle beslissingen, wetgevingsprocessen en officiële communicatie openbaar te maken. Via dat openbaarheidsprincipe maken we ook het vermogen en de verloning van politici openbaar, net zoals in Zweden

Thema blijft actueel

De graaipolitiek was afgelopen jaren een heel aanwezig thema gebleken. Jammer genoeg blijft het brandend actueel. Wij moeten deze week via het Staatsblad vernemen dat de burgemeester zijn aantal mandaten nog heeft opgeschroefd.  In een huidige periode waar er een tekort is aan sociale woningen en de kinderarmoede de voorbije tien jaar is verdubbeld in de stad is dat een kaakslag voor iedereen die het moeilijk heeft. 

Burgemeester geeft het slechte voorbeeld.

- Louis Tobback heeft een mooi loon van 10.458 euro per maand. 

- Daarnaast heeft hij een pensioen dat wordt geschat op 3.000 euro per maand, al is Tobback zelf daarover niet transparant

- Terwijl volop in de pers de discussie woedde over de graaipolitiek, besliste Tobback dit jaar om zijn aantal betaalde mandaten te verhogen van 8 naar 10 betaalde mandaten. Ook daar blijft Tobback niet transparant, terwijl S.PA voorzitter beloofde dat alle mandatarissen hun vergoedingen openbaar gingen maken bleef Tobback in gebreke. Hij is zelf verantwoordelijk voor het rookgordijn dat daarrond bestaat. Het is nog steeds niet geweten of hoeveel hij kreeg bij Intermixt. Maar logischerwijs zijn dat bedragen zoals N-VA'er Koen Kennis kreeg bij Intermixt: 25.479 euro op een jaar, of 3000 euro per vergadering.

Traditionele partijen zijn in hetzelfde bedje ziek

Hetzelfde geldt voor Dirk Vansina die in Intermixt zeltelt. De CD&V-Schepen verkondigde dapper in de pers dat die exuberante vergoedingen zijn verdwenen. Maar de burger heeft daar geen enkele democratische controle over. Het laatste gepubliceerde jaarverslag van Intermixt dateert van 2011. De onduildelijkheid blijft. En tot zolang wij geen bewijzen in de jaarverslagen hebben gezien, blijven wij pleiten voor transparantie. Het is toch ontzettend grof dat Vansina blijft zetelen in een organisatie met enkele miljoenen omzet, maar dat er geen enkele transparantie richting de burger is. 

NV-A heeft als oppositiepartij nog geen lokale mandaten. Maar we zijn helemaal niet verzekerd dat zij het anders zouden aanpakken. De kampioen in mandaten cumuleren is Koen Kennis, een partijgenoot van lijsttrekker Parys. En dat Leuvenaar en voormalig Leuvens N-VA'er Bart Huybrechts de bestverdiende bestuursmandataris is, met 29.756 euro bij het Vlaams Energiebedrijf, doet ons alleen vrezen dat de verandering niet van N-VA zal komen. 

Engagementsverklaring nodig van de lijsttrekkers

Als linkse partij blijven we natuurlijk niet bij de pakken zitten. Wij gaan deze week alle lijsttrekkers een brief opsturen waar we een duidelijk schriftelijk engagement vragen. De vragen zijn duidelijk:

1) Het engagement om als toekomstig Schepen of Burgemeester, die omwille van hun ambt zetelen in intercommunales of andere publieke instellingen dat voortaan onbezoldigd te doen

2) Het engagement om al hun publieke en privé vergoedingen 100% openbaar te maken. 

Een maand voor de verkiezingen zullen we de Leuvenaars dan openlijk communiceren wie de engagementsverklaring wel en niet heeft getekend.