Skip to content

Sluiting moskee

Sluiting moskee

De PVDA-Leuven vernam dat Vlaams minister Homans (N-VA) de erkenning en subsidies van de Al-Ihsan moskee in Wilsele wil intrekken. Volgens Homans zou een imam van die moskee die in 2017 tijdens een van de vrijdagspreken moslims opriep om hun vrouwen een tik met een stok te geven als ze ongehoorzaam zijn en toen weggezonden werd, weer actief zijn. Volgens haar zou hij zelfs salafistisch onderwijs in en rond de moskee geven. De moskee zelf ontkent dat. En ze hebben toen in 2017 die Imam aan de deur gezet

De stad Leuven die de moskee subsidies geeft, spreekt zelf van een open moskee-gemeenschap die zeer transparant is. Alle preken in de moskee kunnen in het Nederlands geraadpleegd worden. We weten dat diezelfde moskeegemeenschap zich niet afsluit, maar verbindende activiteiten organiseert. Ze organiseren jaarlijks Iftar in het Bruulpark waar de verschillende gemeenschappen aan deelnemen. Ook organiseren ze hun suikerfeest dat open is voor iedereen en af en toe nemen ze deel aan en voetbaltoernooi dat door de etnische verenigingen georganiseerd wordt.

Homans komt met haar verhaal af zonder vooraf overleg met het moskee-bestuur en de stad Leuven vooraf te informeren. Zij en de NVA voeren hun eigen politieke campagne via de media. Dat Homans met dit verhaal afkomt, verwondert ons niet. De partij zit in felle concurrentie met het Vlaams Belang als het erop aankomt de moslimgemeenschap te stigmatiseren, de samenleving te polariseren en mensen tegen elkaar op te zetten.

De NVA is hypocriet als ze beweren het salafisme te bestrijden terwijl ze als regeringspartij niks gedaan hebben tegen de regering van Saoedi-Arabië, die wereldwijd de sponsor is van het salafisme. Saoudie-Arabië voert zelfs een gruwelijke oorlog in Yemen met Belgische wapens om het salafisme daar door te drukken. Bovendien kan Homans zelf ook al de strijd voor de vrouwenrechten een stap vooruit helpen door alle leden van Schild & Vrienden die we bij de recente verkiezingen op de N-VA-lijsten zagen staan, eruit te gooien.

De stad Leuven en de andere instanties hebben zestig dagen de tijd om Homans advies te geven over al of niet intrekking van erkenning en subsidies. Maar Homans moet zelf ook eerst controleerbare bewijzen op tafel leggen. Want dat heeft ze tot nu toe nog niet gedaan.

debug info: this is the footer for domain leuven
debug info: this is the footer for domain for existing data