Skip to content

Resoluut de wooncrisis aanpakken: van de Verpleegsterschool sociale woningen maken.

Resoluut de wooncrisis aanpakken: van de Verpleegsterschool sociale woningen maken.

Meer en meer luxeflats en bijna een verdubbeling van de wachtlijsten voor een sociale woning verscherpt de wooncrisis in Leuven.

Al jaren staat de verpleegsterschool in de Kapucijnenvoer leeg. De stad Leuven heeft plannen om de gebouwen van de verpleegsterschool die eigendom zijn van de KUL te slopen en er projectontwikkelaar Resiterra op los te laten.

Tegelijk kwam eerder deze maand het bericht dat het aantal wachtenden voor een sociale woning in Leuven sinds 2014 van 3000 gestegen is tot meer dan 5.000. Een toename in vijf jaar tijd met meer dan 60%, veel meer dan gemiddeld in Vlaanderen.

Voor de verkiezingen gaven de meeste partijen toe dat er een serieuze wooncrisis is in Leuven, vooral dan op het vlak van sociale en betaalbare woningen. De vorige ploeg o.l.v. Louis Tobback liet de grote projectontwikkelaars hun gang gaan. En zo werden de grote projecten zoals Barbarahof en Janseniushof volgebouwd met voornamelijk luxeappartementen. In het Janseniushof verkreeg de stad dat er ook 13 'stadswoningen' zouden gebouwd worden door projectontwikkelaar Resiterra. 

Dat ze zo'n woning, die 355.000 euro kost, nog een 'budgetwoning' noemen, is te gek voor woorden. Daarmee blijf je jonge gezinnen zonder dikke bankrekening uit de stad jagen.

 

Geen breuk met periode Tobback

 

Zowel Barbarahof als Janseniushof zijn nu afgewerkt. In het Barbarahof kwamen nul sociale woningen. In de huidige plannen van de Hertogensite waar ook de verpleegsterschool zich bevindt, zijn er 45 sociale woningen op 500 wooneenheden voorzien, niet eens tien procent. Ook hier gaat het grotendeels om peperdure woningen.

Het project werd gelanceerd onder het voorgaande stadsbestuur van burgemeester Louis Tobback. Maar de huidige ploeg met Groen erbij, lijkt niet van plan om het project van de Hertogensite te herbekijken en daarmee iets te doen aan het dramatische tekort aan sociale en betaalbare woningen.

 

Het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) en de koepel 'Terug Leven in de Verpleegsterschool' (TLV) trekt aan de alarmbel nu de stad en de bouwpromotor snel willen overgaan tot de sloop van de verpleegsterschool. De koepel TLV verzet zich met kracht tegen de sloop en ze kregen daarbij al de steun van meer dan 2000 Leuvenaars en tal van milieu- en burgerorganisaties. Hun drijfveer is voornamelijk het behoud van een waardevol en beschermd monument, dat voor Leuven iconische waarde kreeg omdat het de bakermat is van de zorgopleiding in het Leuvense, waar duizenden zorgverstrekkers hun opleiding kregen. Zij werkten een technisch bouwkundig alternatief uit dat oud en nieuw harmonieus verenigt.

Op een info-avond over de Hertogensite en betaalbaar wonen in Leuven vorig jaar vestigde Ramon Kenis (LHG) er de aandacht op dat de vele kamertjes voor de interne leerlingen in de verpleegsterschool zonder veel kosten kunnen omgebouwd worden tot goedkope appartementen en studio’s voor al wie in Leuven zoekt naar een goedkope woning.

 

Aanpak wooncrisis vergt dringend bindende voorwaarden aan bouwpromotoren.

De PVDA wil dat het hele concept van de Hertogensite herbekeken wordt en aangegrepen wordt om echt een breuk te maken met de woonpolitiek van de ploeg Tobback, die bouwpromotoren Leuven laat volbouwen met vooral dure luxe-appartementen.

 

Bij de Grote Bevraging die de PVDA in 2018  bij 2102 Leuvenaars organiseerde, kwam 'betaalbaar wonen' als grootste zorg naar voor. PVDA sprak van een heuse wooncrisis die even later door alle andere partijen bevestigd werd.

Maar met de tot nu gevolgde bouwpolitiek evolueert Leuven verder naar een elitaire stad, goed voor de lucky few, maar onbetaalbaar voor de meeste mensen.

Daarom vindt de PVDA dat bouwprojecten moeten bestaan uit een derde sociale woningen en twee derde betaalbare woningen.

 

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven focussen vanzelfsprekend op de hogere inkomsten en zorgen voor een spiraal van oververhitting van de prijzen. De stad moet daarop ingrijpen. Hoe? Door een stedelijke maatschappij op te richten die zelf woningen bouwt en beheert. Die zelf ook renovatie – en isolatiewerken kan uitvoeren en bouwpromotoren strikte voorwaarden voor sociaal wonen oplegt.

 

Daarom dat de PVDA oproept om van de verpleegsterschool een sociaal en ecologisch project te maken. Breek de school niet af, dat gebouw heeft een stevige bouwkundige structuur, en hoeft helemaal niet tot bouwpuin vernield te worden. Maak er een complex van waar vele alleenstaanden een goedkope eengezinswoning in kunnen vinden, waar beneden in het gebouw gemeenschappelijke ruimten voorzien worden.

Laat dit een begin zijn om de lange wachtlijst te verminderen.

 

De koepel 'Terug Leven in de Verpleegsterschool' (TLV) wil nu maandag 2 september op de jaarmarkt meer uitleg geven over haar alternatief en roept iedereen op deel te nemen aan de actie voor het behoud van de verpleegsterschool, en dit om 11 u voor de poort van de school.