Skip to content

PVDA tevreden: bewoners Lolanden toch geherhuisvest, “De aanhouder wint.”

PVDA tevreden: bewoners Lolanden toch geherhuisvest, “De aanhouder wint.”

Er is een oplossing voor de inwoners van de onbewoonbaar verklaarde sociale woningen in Lolanden. Dinsdag worden alle bewoners geherhuisvest naar noodwoningen. Line De Witte, het Leuvense gemeenteraadslid voor PVDA dat al sinds november om een oplossing vraagt, reageert tevreden. “Onder druk wordt het onmogelijke dan toch mogelijk. Wij zijn deze situatie blijven aankaarten en hebben actie gevoerd met de bewoners. Waar het bestuur ons eerst verweet dat we het onmogelijke eisten, geeft het nu toch toe”, aldus De Witte die verder wel een aantal kanttekeningen maakt.

"camping" Lolanden

“Valse hoop”
In november reageerde de meerderheid als volgt op de vraag van PVDA om voor alle bewoners herhuisvesting te voorzien: “Als ik het goed begrijp stelt u voor om alle bewoners te herhuisvesten. Ik geloof niet dat daar goed over is nagedacht. Beseft u dat u met uw voorstel deze mensen valse hoop zou kunnen geven?”

De PVDA noemt dit principe straat-raad-straat

“Maar kijk”, stelt De Witte nu, “onder druk wordt alles vloeibaar. Ik kan enkel vaststellen dat het onmogelijke dan toch mogelijk is geworden.”
De linkse partij bleef het probleem onder de aandacht brengen en voerde actie, samen met de bewoners, onder andere door een heuse camping op te zetten. “Geconfronteerd met onrecht weigeren we te accepteren wat je zogezegd niet kan veranderen. We veranderen wat we niet kunnen accepteren”, stelt De Witte. De acties van PVDA en bewoners hebben deze oplossing dichterbij gebracht. De PVDA noemt dit principe straat-raad-straat. “We brengen de problemen van de straat in de raad en voeren actie voor verbetering, samen met de mensen in de straat. Samen met de mensen veranderen we de zaken.” aldus De Witte.

Toch nog zorgen
Khalid, één van de bewoners in kwestie, is een vader in een gezin van vijf. In de noodwoning die hem wordt toegewezen, krijgen zij mogelijks geen eigen badkamer, keuken en living. Khalid twijfelt of dat, zeker in de huidige omstandigheden, wel veilig is. Maar als hij dinsdag niet mee verhuist zal de stad hem niet verder helpen om een andere noodwoning te vinden. “Nadat de stad hem zelf meer dan een half jaar in onbewoonbaar verklaarde woningen heeft laten verblijven, wordt Khalid nu onder druk gezet om op een paar dagen tijd en zonder de nodige informatie te beslissen. Een beetje meer begrip voor zijn complexe situatie zou wel gepast zijn”, aldus De Witte. Ze vraagt aan het stadsbestuur om samen met de man naar een oplossing op maat te zoeken. “Het moet veilig zijn.”

Tijdelijke oplossing
Uiteindelijk zijn de voorziene noodwoningen een tijdelijke oplossing. “Deze acute noodsituatie is nu tijdelijk opgelost”, stelt De Witte. “Dat is natuurlijk positief en was absoluut nodig. Maar dat verandert niets aan de noodzaak aan structurele oplossingen voor de wooncrisis. De mensen in Lolanden zijn in deze situatie beland omdat Dijledal het beheer van de leegstaande woningen had overgelaten aan Camelot, een privébedrijf dat zo winst maakte op kwetsbare mensen. PVDA pleit er al lang voor dat het stadsbestuur het woonbeleid zelf in handen neemt en niet overlaat aan grote privébedrijven zoals nu het geval is. Wij zullen daarrond ook in de toekomst constructieve voorstellen blijven op tafel leggen.” besluit De Witte.

debug info: this is the footer for domain leuven
debug info: this is the footer for domain for existing data