Skip to content

PVDA en bewoners Lolanden eisen oplossing: “Winter staat voor de deur”

PVDA en bewoners Lolanden eisen oplossing: “Winter staat voor de deur”

Line De Witte, gemeenteraadslid voor PVDA wil een oplossing voor de mensen in de onbewoonbaar verklaarde woningen van socialehuisvestingsmaatschappij Dijledal. "Wij willen een oplossing om de winter te overbruggen.” Het voorstel van Line De Witte werd echter weggestemd door alle andere politieke partijen.

bewoners Lolanden nodigen gemeente uit

Op de gemeenteraad van maandag 25 november, vroeg Line De Witte, Leuvens gemeenteraadslid voor PVDA een oplossing voor de mensen die in de leegstaande woningen van socialehuisvestingsmaatschappij Dijledal wonen. Hun woningen werden immers onbewoonbaar verklaard.

Het woonanker en OCMW zoeken samen met de bewoners heel hard naar een andere woning op de private huurmarkt. “Zoals we allemaal echter weten, liggen betaalbare en kwaliteitsvolle woningen in Leuven niet voor het grijpen. Van de 50 bewoners, hebben er op dit moment dus maar enkelen een oplossing gevonden” stelt Line De Witte. “Op de commissie Wonen wordt mij gezegd dat er pas een oplossing wordt gezocht voor de mensen als ze letterlijk dakloos zijn. Maar de situatie van sommige bewoners is nu niet zo verschillend van dakloosheid. Wij willen daarom dat er voor elke bewoner een oplossing komt om de winter te overbruggen.” Het voorstel van de PVDA werd echter weggestemd door alle partijen. Line De Witte was letterlijk de enige die voorstemde.

Voorstellen van PVDA

PVDA deed twee concrete voorstellen

1. Niet samenwerken met een op winstbejag belust bedrijf als Camelot Europe dat misbruik maakt van kwetsbare mensen, maar de woningen in beheer geven van een sociale organisatie zoals CAW of Samenlevingsopbouw zoals in West-Vlaanderen.

Een deel van de woningen in de oude blokken van Lolanden, zijn nog in vrij goede staat. Er ontbreken brandblussers en een aantal andere kleine zaken. Op dit moment zijn ze dus niet in orde, maar mits een aantal aanpassingen, worden ze bewoonbaar. Camelot Europe heeft echter steeds geweigerd de woningen in orde te brengen om zo meer winst binnen te halen.

Uit schrik voor een rechtszaak is het bedrijf hier nu wel aan begonnen. Wij vragen aan Dijledal om het contract met Camelot Europe stop te zetten, en de woningen gedurende de wintermaanden in beheer te geven van een sociale organisatie, die geen winst maakt op kap van kwetsbare mensen. Zo kunnen deze bewoners wel blijven waar ze nu wonen, in een deftige woning. Het is onbegrijpelijk dat Dijledal in de eerste plaats de keuze heeft gemaakt om met Camelot Europe samen te werken en niet met een sociale organisatie. Nu wordt wel gesteld dat dat nooit meer zal gebeuren, maar om die uitspraak kracht bij te zetten, moet het contract verbroken worden.

2. Snel meer noodwoningen voorzien om de winter te overbruggen. Zo-snel-als-mogelijk, geen tijd te verliezen.

Niet alle woningen zijn echter opknapbaar. Sommige woningen zijn in erbarmelijke staat, met verwarming en elektriciteit die niet of nauwelijks werkt, ramen die niet sluiten en soms zelfs zichtbaar asbest. Hier blijven wonen, in putje winter, is echt geen optie. Voor deze bewoners moeten dus noodwoningen worden voorzien, maar die zijn er op dit moment niet. PVDA vindt daarom dat de stad in sneltempo nieuwe noodwoningen moet bij creëren. Dat kan door de Scheutsite sneller beschikbaar te stellen dan gepland, daar zijn verschillende grote kamers met aparte badkamer. Maar als de stad zelf alternatieve plaatsen weet, kunnen die uiteraard gebruikt worden.

Voorstel weggestemd

Het voorstel van PVDA werd echter door geen enkele andere partij goedgekeurd. N-VA onthield zich, Sp.a, Groen, CD&V, Open VLD en Vlaams Belang stemden tegen.

N-VA onthield zich, Sp.a, Groen, CD&V, Open VLD en Vlaams Belang stemden tegen het PVDA-voorstel

“Er werd mij door het college van alles verweten. Dat ik de bewoners misbruik en hen zaken voorspiegel die niet mogelijk zijn. Dat ik niet realistisch ben. Dat ik niet goed nagedacht heb over mijn voorstel. Dat ik een show opvoer. Ons voorstel is nochtans heel concreet en haalbaar. Het feit dat het bestuur hier zelfs niet over wil nadenken, is echt tekenend” vindt De Witte, “Als deze zaken voor het stadsbestuur niet realistisch zijn, dan is het realisme van dit stadsbestuur niet het mijne. Het enige realisme dat je op dit moment als stad aan de dag kan leggen, is alles doen wat je kan. In een stad zo rijk als Leuven, waar miljoenen worden gebruikt om het straatbeeld op te fleuren, om buitenzwembaden te creëren, om parkings te bouwen, kan het niet dat mensen in woningen moeten wonen waar de ramen niet sluiten, de elektriciteit niet werkt en zichtbaar asbest aanwezig is. En dat in de winter.”