Skip to content

Mars tegen sexisme en voor gelijke rechten

Mars tegen sexisme en voor gelijke rechten

“Grab them by the pussy”. In de media verschijnt de ene na de andere onthulling van grensoverschrijdend gedrag. Er was veel te doen om Hollywood, uitspraken van Donald Trump, Fernand Huts,... De hashtag #metoo werd massaal gedeeld, met getuigenissen van duizenden vrouwen die elke dag met seksisme te maken krijgen.

Seksisme beïnvloedt vrouwen op persoonlijk, professioneel, familiaal en sociaal vlak. Wij krijgen dagelijks wel een seksistische grap of opmerking voorgeschoteld. We zijn bang om ons te opvallend te kleden, want dan ‘vragen we erom’. Vrouwen worden op economisch vlak ook benadeeld. We werken vaker deeltijds of zonder vaste contracten, voor minder loon. Daarbij nemen we ook nog de meeste zorg voor de kinderen op, volgens de traditionele rolpatronen. Er wordt ook nog vaak geweld gepleegd tegen vrouwen, vooral huiselijk geweld komt nog te vaak voor.

Seksisme is er niet zomaar. Door onder andere de reclame- en porno-industrie worden vrouwen voorgesteld als ‘een verhandelbaar lustobject’. Een maatschappij waarin vrouwen een middel zijn om winst te maken, zit met een groot structureel probleem.

Seksisme is echt een structureel probleem waartegen we snel in actie moeten schieten. En wel met z’n allen. Vrouwen en mannen zouden samen moeten strijden tegen seksisme en tegen elke vorm van onrecht. Want ook veel mannen zouden erbij winnen bijvoorbeeld als zij niet meer in de rol van kostwinner worden geduwd.

Op 8 maart, vrouwendag, klagen wij dit onrecht aan in de straten van Leuven.
Wees erbij en ijver mee voor gelijke rechten!