Skip to content

Pvda en bewoners trekken aan alarmbel rond wantoestand Lolanden-Kessel-Lo

Pvda en bewoners trekken aan alarmbel rond wantoestand Lolanden-Kessel-Lo

Tientallen bewoners van de verkrotte, sociale woonblokken van Dijledal in Lolanden (Kessel-Lo) riepen de hulp in van PVDA Leuven nadat ze vorige week opeens een onbewoonbaarverklaring in de bus kregen.

Dreigende uithuiszetting voor tientallen bewoners van Lolanden

De bewoners worden verondersteld om ten laatste op 7 november 2019 de woningen te verlaten. Sommige bewoners kregen zelfs een begeleidende brief van het OCMW Leuven waarin staat dat de politie de bewoners desnoods met dwang uit huis kán zetten. Dit nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel bij de tientallen gezinnen die getroffen worden. De bewoners van de oude woonblokken in Lolanden dachten namelijk dat ze een goede deal hadden gemaakt door begin 2019 in te gaan op het aanbod van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en het OCMW om zeer goedkoop te huren in Dijledal, met de tussenschakel bvba Camelot, een vastgoedfirma.

We hebben met PVDA Leuven de afgelopen week de bewoners bezocht omdat we zodanig veel noodkreten hebben opgevangen van de bewoners. Het was noodzakelijk om deze zaak tot op het bot uit te zoeken. Zo kon Line De Witte, gemeenteraadslid van PVDA Leuven, deze wantoestand nog op tijd aankaarten op maandag  21 oktober in de gemeenteraad van Leuven. Wat we hebben ontdekt in Lolanden, tart elke verbeelding en is een sociale stad als Leuven onwaardig.

Bvba Camelot en Dijledal, het bizarre partnerschap toegelicht

Dijledal heeft de restanten van Lolanden de afgelopen jaren geleidelijk aan ontruimd omdat de sociale woonblokken zodanig verkrot waren dat ze niet meer voldeden aan normen voor woonkwaliteit, zoals vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. Om krakers en overlast in de buurt te voorkomen heeft Dijledal de vastgoedfirma Camelot Europe gecontracteerd om de verouderde sociale woningen in Lolanden te beheren én te verhuren tot de werken voor heropbouw starten in 2020. In ruil daarvoor zou Camelot de huurinkomsten mogen opstrijken. Begin 2019 startte Camelot met immo-advertenties. De lagere huurprijzen, vanaf 250 euro/maand,  trokken voornamelijk kwetsbare mensen aan die niks betaalbaars kunnen vinden in Leuven gezien de wooncrisis. Ook cliënten van het OCMW en zelfs ex-huurders van Dijledal werden door hun assistenten doorverwezen naar Camelot.


Wanneer de wooncrisis een markt wordt

Camelot Europe is een vastgoedgigant die gespecialiseerd is in leegstandsbeheer. In ruil voor de huurinkomsten, zorgt deze firma dat leegstaande gebouwen bewoond geraken om zo verdere verloedering en vooral krakers te voorkomen. In 2017 heeft deze Europese vastgoedgigant een erkenning binnengesleept als leegstandsbeheerder van sociale woningen via de toenmalige Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans (NV-A). Zo veroverde Camelot Europe een prominente plaats binnen de sociale woonmarkt van verschillende Vlaamse steden, waaronder Leuven. Camelot heeft op die manier een niche gevonden op de vastgoedmarkt en kan dus op legitieme wijze leegstaande sociale woningen verhuren met contracten die buiten de huurwetgeving vallen. Camelot werkt namelijk met een zogenaamd contract voor ‘bezetting ter bede’, een malafide contract waarmee de bewoner niet beschermd wordt zoals in een gewoon huurcontract en waarmee Camelot maximale winst kan maken op de kap van kwetsbare huurders.

Dijledal gaf dus de verkrotte, sociale woningen van Lolanden in handen van Camelot Europe, maar daarmee ook het lot van tientallen kwetsbare huurders. Dijledal wou via de korte termijnverhuur van de verkrotte woningen enerzijds overlast in de buurt voorkomen en anderzijds ook extra opties creëren op de woonmarkt voor huurders die niks vinden op de privémarkt, aldus Lies Corneillie (schepen wonen). Ook was het voor Dijledal een opportuniteit om aan de leegstandstaks te ontsnappen.

Het OCMW Leuven ging mee in dit verhaal en stelde korte verhuur via Camelot Europe voor aan cliënten die op het punt stonden om dakloos te worden. Vanuit die kwetsbare positie zijn verschillende bewoners van Lolanden bij Camelot beland. Op die manier wordt de woonnood in Leuven vermarkt en verkrotte sociale woningen ter beschikking gesteld van een private firma op initiatief van eigenaar Dijledal, onder het toeziend oog van het stadsbestuur.

 

Asbest en brandonveilig

De bewoners vertelden ons dat de belofte van goedkope woningen, variërend van 250 tot 405 euro, hen als muziek in de oren klonk, maar niemand had hen gewaarschuwd voor de keerzijde van de medaille. Een vereiste van korte termijnverhuur in de oude woningen was dat Camelot Europe de woningen voldoende geschikt zou maken voor bewoning. Camelot moest een conformiteitsattest bekomen voor alle woningen om verder te kunnen genieten van de huurinkomsten. In tegenstelling tot andere verhuurders en eigenaars, mochten Dijledal en Camelot de woningen al op de markt zetten zonder op voorhand de woningen geschikt en brandveilig te maken.

Pas in juli 2019 vonden de eerste controles door de stad Leuven plaats. Na de controle door de dienst wonen en de brandweer is snel gebleken dat de woningen niet geschikt zijn voor bewoning. De woonblokken waren niet alleen onbewoonbaar, maar ook brandonveilig met sporen van asbest. Dat verklaart meteen ook waarom Dijledal deze woningen zelf al een tijd geleden had ontruimd. De woningen die niet goed genoeg waren voor de huurders van Dijledal werden toch nog op de markt gezet, met de winsten voor bvba Camelot.

 

“Ik heb 1460 euro cash moeten betalen aan Camelot voor de waarborg en huur.”

PVDA Leuven heeft verschillende aanwijzingen die doen vermoeden dat Camelot Europe niet volgens de regels van de kunst aan korte termijnverhuur doet.

Een bewoner vertelde ons bijvoorbeeld dat hij 1460 cash heeft moeten betalen aan een medewerker van Camelot voor de waarborg en 2 maanden huur. Zonder een ontvangstbewijs of een contract achter te laten voor de gedupeerde bewoner. De medewerker S. van Camelot is sindsdien onbereikbaar. De bewoner is nu wanhopig want hij heeft de betaalde waarborg en de huur voor november nodig om een nieuwe woning te kunnen vinden.

Een andere bewoner beweert dat medewerker D. van Camelot de bewoners steeds onbeschoft behandelt en ook huisvredebreuk pleegt. De contracten voor bezetting ter bede bepalen echter dat de bewoners onderhevig kunnen gesteld worden aan zulke wantoestanden. Na herhaaldelijk klagen over de slechte kwaliteit van haar woning, is de bewoner nu ten einde raad.

 

PVDA Leuven stelt wantoestand aan de kaak

Tijdens de gemeenteraad op 21 oktober heeft gemeenteraadslid Line De Witte (PVDA Leuven) schepen Corneillie verzocht om de vermoedens van huisjesmelkerij verder te onderzoeken. We eisen ook dat de waarborgen en huurgelden worden terugbetaald aan deze bewoners zodat ze versterkt worden in hun zoektocht naar een nieuwe woonst.

Voor het stadsbestuur is het nu wel duidelijk dat Camelot Europe geen geschikte partner is volgens de huidige visie rond leegstandbeheer, aldus schepen Corneillie. We zijn blij dat de schepen tot dit inzicht is gekomen na de tussenkomst van Line op de gemeenteraad. Sterker nog, we veroordelen de foute keuze van Dijledal om in zee te gaan met Camelot Europe, wetende dat de woningen in slechte staat waren op het moment dat de contracten werden afgesloten. Momenteel is het niet duidelijk tijdens welke legislatuur deze beslissing is genomen. Laat dit alleszins een duidelijk signaal zijn voor het huidige stadsbestuur om de wooncrisis in Leuven ernstig aan te pakken, voor er nog meer wanpraktijken opduiken. Er is duidelijk nood aan meer sociale woningen en de stad heeft hier een prioritaire taak te vervullen. Het gebrek aan sociale woningen leidt er toe dat organisaties zoals Camelot misbruik maken van kwetsbare mensen en er zelfs winst op maken

Line De Witte van PVDA Leuven heeft aangedrongen op een plan van aanpak voor de tientallen bewoners die nu verontrust zijn over hun woonsituatie. Het stadsbestuur beloofde dat er geen hardhandige uithuiszetting met politie-interventie zal plaatsvinden en dat er in de brede regio zal gezocht worden naar een oplossing. De PVDA Leuven deed zelf ook talrijke voorstellen voor noodhuisvesting: de recent aangekochte Scheut-site, AGSL-woningen, lege sociale woningen, eventueel kwalitatieve studentenhuisvesting, ...