Skip to content

Acties bij AB InBev opgeheven: directie en vakbonden bereiken akkoord

Acties bij AB InBev opgeheven: directie en vakbonden bereiken akkoord

Na 10 dagen onderhandelen en 2 dagen actie voeren, bereikten de arbeiders en hun vakbonden en de directie een akkoord

We schreven op donderdag 8 maart : Het personeel van het depot van AB InBev in Hasselt is deze morgen in actie gegaan. In de depots van Jabbeke, De Pinte, Antwerpen, Anderlecht, Jumet, Ans, Malmedy en Leuven (zie foto), werd de poort gesloten gehouden.

5 maanden geleden waren er al acties bij de bierbrouwer. Toen weigerde de directie om een nieuwe CAO af te sluiten. Deze keer gaat het vooral over de situatie in de depots die voor de verdeling van het bier bij de klanten (cafés, restaurants, ...) instaan.
De directie wil het aantal depots afbouwen, de verdeling in minder depots concentreren en enkel nog overslag behouden in de afgebouwde depots. De reden hiervoor is duidelijk: de winst verder opdrijven. Dit zorgt voor verschillende problemen zoals het voorbeeld van Hasselt aantoont, waar het depot als eerste zou omgeturnd worden tot een crossdock (overslag plaats).

Een deel van de arbeiders van Hasselt zal in Leuven moeten gaan werken. Ze zijn dan langer van huis en hebben hogere vervoerskosten. De magazijniers in Hasselt zullen maar met 2 overblijven, een nadeliger uurrooster krijgen en de laadkade met anderen moeten delen wat tot spanningen zal leiden. Tegelijkertijd zal het depot van Leuven - waar vandaag al buiten in de vrieskou gewerkt wordt omdat het te klein is - nog meer overbelast worden door het extra werk.

De vakbond wil voor het omturnen van de depots naar crossdocks een kader-akkoord afsluiten met de directie. Daarin moeten garanties staan over personeelsbehoud, extra vergoeding voor verplaatsingskosten en een motivatiepremie voor de veranderende werkomstandigheden. Na 10 - ja, tien - overlegmomenten weigert de directie nog altijd om een akkoord te maken. Daarop werd beslist om in Hasselt in staking te gaan en de andere depots te sluiten tot er een akkoord is. Net als bij de CAO-onderhandelingen in oktober drijft de directie van AB InBev alles op spits en hebben de werknemers geen ander middel dan actie te voeren om tot een akkoord te komen.

#ABInBev #WinstHonger #NoPasaran

Gewonnen

Na twee dagen strijd behaalden de arbeiders en hun vakbonden van de depots van #ABInBev, met de steun van hun collega's van de AB Inbev-site een overwinning. Wat tijdens 10 onderhandelingsronden niet lukte, lukte wel door actie te voeren.
Lange tijd weigerde de Belgische bierbrouwer, die in 2017 om en bij de 8 miljard euro winst maakte, om tot een akkoord te komen. Maar zodra de werknemers in actie schoten, AB InBev negatief in het nieuws kwam, en er mogelijk bevoorradingsproblemen zouden komen, ging de directie snel terug aan tafel zitten. Er werd een kaderakkoord afgesloten over de depots en de mogelijke reorganisaties die daar in de toekomst worden doorgevoerd. De directie gaf verschillende garanties over de omkadering en werkomstandigheden als er wijzigingen bij de depots zijn.
Na de acties in oktober vorig jaar naar aanleiding van de CAO onderhandelingen, maakten de vakbonden van @horval en @acvvoedingendiensten deze week nog maar eens duidelijk dat je met duidelijke eisen en een goed plan zelfs de grootste biermultinational ter wereld op de knieën kan krijgen.

#Proficiat

debug info: this is the footer for domain leuven
debug info: this is the footer for domain for existing data