Skip to content

“Beste burgemeester, staat u aan de kant van de werknemers of de multinationals?”

“Beste burgemeester, staat u aan de kant van de werknemers of de multinationals?”

Op de Leuvense gemeenteraad van 17 december 2019 ondervroeg PVDA-gemeenteraadslid Line De Witte burgemeester Mohamed Ridouani. Waarom stuurde hij politie mee met de deurwaarder om een vakbondsactie bij AB Inbev stil te leggen?

Lees hier een verslag van deze interventie. Of beluister de geluidsopname via deze link: scroll naar beneden en klik voor het juiste fragment na agendapunt 71 op "Mondelinge vragen".

vakbondsactie aan de poort van AB Inbev
Line De Witte:

“Beste burgemeester,

Aan welke kant staat u? Aan die van de werknemer of aan die van de multinationals? Op woensdag 4 december stuurde u politieagenten naar AB Inbev om de werknemers te verplichten hun blokkade op te heffen. Dit is een sociaaldemocraat onwaardig.
In 2010, tijdens het vorige conflict aan AB Inbev, weigerde burgemeester Tobback om politie met deurwaarder te laten meegaan. Wat meer is, hij tekende zelfs verzet aan tegen het dwangbevel dat toen kon worden gebruikt om de blokkade aan AB Inbev op te breken. Hij stelde daarin dat het niet de rechtbank is die de macht over de politie heeft, maar de burgemeester. Het is immers de burgemeester die als hoofd van de politie beslist of de lokale politie de deurwaarder al dan niet ondersteunt en niet de rechtbank.

De werknemers van AB Inbev vragen werkzekerheid en de eerlijke uitbetaling van hun loon. Sommige werknemers krijgen 200 euro te weinig betaald. Ze moeten alsmaar flexibeler werken en hebben een gebrek aan werkzekerheid. Harder werken, voor minder zekerheid, voor een loon dat dan nog eens niet correct wordt uitbetaald, dat moet toch niemand pikken? Maar de werkgever gaf geen duimbreed toe, bond een rechtszaak aan en gebruikte zo het gerecht om de eisen van de werknemers te kunnen negeren. Daarop hebben de werknemers van AB Inbev een blokkade opgeworpen: iedereen mocht binnen en buiten, maar camions mochten enkel vertrekken als ze leeg waren.

Line: ...door de politie te sturen kiest u kant, burgemeester.

De politie kan tussenkomen in sociale conflicten: als het gaat over misdrijven of bij verstoring van de openbare orde. Geen van beide was hier het geval. Het ging immers over een actie op privéterrein en over het uitoefenen van fundamentele rechten en vrijheden van werknemers. Dat laatste beschermen is trouwens wél een expliciete taak van de politie (Wet op het politieambt artikel 1). De uitspraak van de rechtbank was eenzijdig: ze hoorde slechts 1 van de 2 partijen. Daarop wordt de vraag gesteld om de politie te sturen. De rechtbank kan die vraag stellen, maar het is de burgemeester die beslist of de politie komt. Het is immers niet de rechtbank die de baas is van de politie, dat bent u, meneer burgemeester. En door de politie te sturen kiest u kant. U helpt 1 van de 2 partijen: namelijk multinational AB Inbev en legt op die manier een rechtmatige strijd stil.

Gelukkig laten de werknemers zich niet doen, ze blijven strijdvaardig. 80% legde spontaan het werk neer. Hun eisen voor werkzekerheid werden ondertussen ingewilligd, en de onderhandelingen over de lonen gaan voort. Vandaag gingen de werknemers ook in beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Dus bij deze nog eens mijn vraag meneer de burgemeester: waarom stuurde u de politie en bent u van plan dat in de toekomst ook te doen?”

Mohamed Ridouani:

Burgemeester Ridouani: "Ik sta aan de kant van de wet"

“Mevrouw De Witte, in ieder geval, ik sta aan de kant van de wet. Er zijn getuigen denk ik van de commissie Veiligheid waarin dat ik gepoogd heb om u uit te leggen wat er echt is gebeurd. Dus als de vraag is waarom de politie de gerechtsdeurwaarder heeft vergezeld, wel die is eenvoudig te beantwoorden, namelijk omdat de rechter dit gevraagd heeft, en geëist. En daar kan een burgemeester dus niks aan veranderen. Ik heb akte moeten nemen. Dat wil helemaal niks zeggen over wat ik persoonlijk denk over die actie, van de éne of van de andere. Het incident  waar u naar verwijst in het verleden onder mijn voorganger betreft een totaal andere situatie. Ook onder mijn voorganger heeft de politie meermaals gerechtsdeurwaarders vergezeld op vraag van de rechter. En ook in dit geval is alles zeer rustig verlopen. Vandaag heb ik gezien dat er blijkbaar een zaak is aangespannen. En dat men op die manier probeert zijn rechten binnen te halen. Of de rechter juist was of niet juist was, daar doe ik zelf geen oordeel over, is ook niet mijn taak. Maar, dat u strijdvaardig bent en zo, dat kunnen we wel waarderen. Maar probeer het niet zo platvloers te doen zoals ge hier poogt te doen.”

Line De Witte:

“Over platvloers gesproken wil ik toch even iets zeggen over wat juridisch al dan niet mag. Ik heb gemerkt meneer de burgemeester dat u dat inderdaad soms niet weet. Toen ik op een bepaald moment een vraag stelde en u in een publieke zitting voorlas uit mijn persoonlijk politieverslag, toen deed u iets dat juridisch niet mocht.

Maar op dit moment, mag u dat wel. U mag beslissen om geen politie te sturen. Dus de deurwaarder kan komen. De rechtbank kan een uitspraak doen. De rechtbank kan u een vraag stellen. En u bent de baas van de politie, niet de rechtbank. En dus u kan dan beslissen of er politie komt of niet. Als u zegt: er komt geen politie dan kan die deurwaarder nog altijd komen, alleen. Dan kan die deurwaarder beslissen om niet te komen. Die twee zaken zijn in het verleden al gebeurd. Er komen soms deurwaarders alleen. Er komen soms deurwaarders niet. Er komen soms deurwaarders met politie. Maar dat laatste is honderd procent uw keuze geweest.”

Mohamed Ridouani:

“Dit is dus fundamenteel onwaar en onjuist. Dat wil ik toch echt wel onderstrepen. Ik wil veel doen, maar ik probeer mijn burgemeestersambt op een correcte manier uit te oefenen en in deze heb ik niet anders gedaan.”

Voorzitter gemeenteraad:

“Jullie hebben allebei jullie mening gezegd, ik denk dat we dit punt kunnen afsluiten.”