Gebrek aan sociale woningen in Leuven: PVDA legt vinger op de wonde

Gebrek aan sociale woningen in Leuven

"Leuven hoort bij de slechtste leerlingen van de klas als het gaat over het bouwen van de broodnodige extra sociale woningen" schrijft Het Nieuwsblad op donderdag 5 januari. De stad wordt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op de vingers getikt. Burgemeester Tobback wil het rapport het liefst in de vuilbak zien belanden. “Tobback ontkent het licht van de zon” stelt Line De Witte van de PVDA, “al jaren horen wij dat er in Leuven te weinig sociale woningen zijn. Een studie van het onderzoeksinstituut HIVA bevestigt deze cijfers. In plaats van de cijfers te ontkennen, zou Tobback er beter wat aan doen.”

Volgens de PVDA zijn er nu 258 sociale woningen minder dan in 2002. “Dat heeft te maken met het feit dat veel sociale woningen op dit moment in Leuven in renovatie zijn.” stelt De Witte, “het is natuurlijk goed dat woningen worden gerenoveerd, maar dat mag niet tot gevolg hebben dat het
aantal sociale woningen daalt. Het zijn de Leuvenaars die hier de gevolgen van dragen”. Tegelijkertijd daalt het aandeel van sociale woningen in het geheel van woningen: van 7,7 procent in 2003 naar 6,6 procent in 2013. “Leuven geeft voorrang aan grote prestigeprojecten. De stad staat er ondertussen vol van. Voor penthouses van meer dan 1 miljoen euro is er wel plaats, maar voor sociale woningen blijkbaar niet” vindt De Witte nog.

De PVDA verzamelde 1000 handtekeningen voor de bouw van 3000 sociale woningen in Leuven binnen de vijf jaar en krijgt daarmee spreekrecht op de gemeenteraad van januari. “Als Tobback het niet wil horen door de cijfers en als hij weigert te luisteren naar de klachten vanuit de bevolking, dan brengen wij die ongerustheid tot bij hem” besluit De Witte.

Prent: Jasmine Elsen