Kordaat optreden tegen leegstand om iedereen een woning te garanderen.

De Leuvense afdeling van de PVDA voert actie tegen leegstand in Leuven. Ze doen dat symbolisch aan een huis in de Brusselsestraat dat al 19 jaar leeg staat en zelfs onbewoonbaar verklaard werd. De aanpak van leegstand een eerste stap in de goede richting om de wooncrisis in Leuven aan te pakken. “Op dit moment staan meer dan 3000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in Leuven” zegt Line De Witte van de PVDA, “De Stad moet woningen die langer dan vijf jaar leegstaan onteigenen en er sociale woningen van maken”.

425 woningen staan leeg in Leuven

Het huis aan de Brusselsestraat is jammer genoeg geen uitzondering. In totaal staan er 425 woningen leeg in Leuven. Het grootste probleem stelt zich binnen de ring, daar bedraagt het aantal leegstaande woningen 284, die woningen bevinden zich voornamelijk in de Bondgenotenlaan en de Diestsestraat. Het gaat hier over officiële cijfers, wij vrezendat de cijfers in realiteit nog hoger liggen.

Leegstandtaks lost het probleem niet op

De PVDA vindt dat de stad strenger moet zijn in haar beleid naar leegstand toe. De leegstandtaks die de stad in 2005 invoerde, lost duidelijk niet het hele probleem op. Daarom vinden we dat de taks na drie jaar leegstand zou moeten worden verdubbeld en na vijf jaar zou de stad de huizen in beslag moeten nemen om er sociale woningen van te maken. Deze maatregel kan heel wat extra sociale woningen opleveren. Van de woningen die op dit moment leegstaan, zijn er 110 onbewoonbaar verklaard en 70 staan meer dan vijf jaar leeg. Dat wil zeggen dat 180 gezinnen een woonst zouden kunnen krijgen, als onze maatregel wordt doorgevoerd.

Maak van betaalbaar wonen een prestigeproject

Wonen in Leuven is onbetaalbaar voor velen. De gemiddelde prijs voor een woning is meer dan 300.000 euro en de gemiddelde huurprijs bedraagt 620 euro, 120 euro meer dan het gemiddelde. Stad Leuven beweert daar niets aan te kunnen doen, maar niets is minder waar. Al tien jaar faalt het stadsbestuur om het aandeel sociale woningen gelijke tred te laten houden met de toenemende bevolking. In Genk is 13% van de woningen een sociale woning, in Gent is dat 12% en in Antwerpen 10%. In Leuven ging het aandeel sociale woningen van 7,7 naar 6,6%. Wij geven de stad nu een concreet voorstel om dit aandeel op te krikken. De PVDA lanceerde een burgerinitiatief voor de bouw van 3000 sociale woningen dat al door bijna 1000 Leuvenaars werd ondertekend.

Foto: Raf Degeest