Wonen in Leuven is onbetaalbaar, maar daar is iets aan te doen

PVDA Leuven komt op voor het bouwen van 3.000 sociale huur- en koopwoningen binnen de vijf jaar. Meer sociale woningen zorgen voor een betaalbare woonmarkt.

Er zijn genoeg voorbeelden van steden die met hun ambitieus woonbeleid zorgen voor kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting. In Wenen is meer dan de helft van de woningen in handen van het stadsbestuur. In Nederland woont 38% van de mensen in een sociale woning. In Leuven daalde dat percentage tot  6,6%. Het Leuvens stadsbestuur laat haar woonbeleid over aan private ondernemers, met surrealistische prijzen als gevolg. Mag een stad die een internationaal gerenommeerde universiteit herbergt niet wat meer ambitie tonen?

PVDA Leuven komt op voor:

1) Het bouwen van 3.000 sociale huur- en koopwoningen binnen de vijf jaar.

2) Een maximumhuurprijs op basis van grootte, kwaliteit, comfort en ligging zoals nu al in Nederland bestaat.

3) Het optrekken van de inkomenscriteria naarmate er meer sociale woningen bijkomen. Zodat niet enkel mensen met een laag inkomen toegang krijgen, maar ook meer senioren en werkenden.

Verantwoordelijkheid bij de burgemeester

Dat het stadsbestuur weinig kan doen is niet correct. Al tien jaar faalt het stadsbestuur om het aandeel sociale woningen gelijke tred te laten houden met de toenemende bevolking. Het aandeel sociale koop-­ en huurwoningen daalde daarom van 7,7% naar 6,6% in tien jaar tijd. De burgemeester is daar zelf voor verantwoordelijk, want hij heeft de bevoegdheid van wonen en coördinatie sociale huisvestingsmaatschappijen.

Al 600 Leuvenaars tekenden ons burgerinitiatief

Het ligt niet in onze aard om bij de pakken te blijven zitten of een volgende verkiezing af te wachten. Wij zijn daarom een burgerinitiatief gestart en zoeken 1000 Leuvenaars die hun handtekening willen zetten onder onze eis dat het stadsbestuur in vijf jaar tijd 3000 nieuwe koop-­ en huurwoningen moet bouwen. Meer dan de helft van de handtekeningen zijn ondertussen binnen. 3000 extra sociale woningen zorgen ervoor dat een groot deel van de wachtlijsten wordt weggewerkt. Verder zal er een positief effect zijn op de prijzen van de privémarkt. In augustus zullen wij met ons burgerinitiatief tussenkomen in de gemeenteraad en de wooncrisis aankaarten.