Wachtlijst sociale woningen pas over 74 jaar weggewerkt

De nood aan sociale woningen is hoog in Leuven. De PVDA deed een studie naar het aantal beschikbare sociale woningen en de plannen die sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en Swal in het verschiet hebben. Onze conclusie is duidelijk: als de stad aan dit tempo verder doet, zal het nog 74 jaar duren tot de huidige wachtlijst is weggewerkt. Wij stellen een aantal maatregelen voor om dat aan te pakken.

De stad neemt de wooncrisis onvoldoende serieus

Volgens de websites van Dijledal en Swal zullen er de komende jaren 288 nieuwe sociale woningen bijkomen. Wij rekenden uit dat die er binnen acht jaar zouden moeten staan. Dat zijn gemiddeld 36 extra woningen per jaar. Als de stad aan dit tempo verder doet, zal het nog 74 jaar duren tot de huidige wachtlijst is weggewerkt. Die datum zullen de meesten van ons niet meer meemaken. Wetende dat de plannen vaak veel langer duren dan aanvankelijk werd voorspeld en dat er in de toekomst nog nieuwe mensen op de wachtlijst zullen komen, is dit zelfs een optimistische schatting.

Verder zal er gedurende een paar jaar door renovatie en vernieuwbouw zelfs minder aanbod zijn. Vele sociale woningen zijn volledig verloederd doordat ze jarenlang onvoldoende zijn onderhouden. Daardoor moeten bepaalde sociale woonblokken nu volledig worden afgebroken of intens gerenoveerd, waardoor ze tijdelijk niet bewoonbaar zijn. De huidige bewoners zullen dan naar nieuwe sociale woningen moeten verhuizen, waardoor er tijdelijk sprake is van stilstand of zelfs achteruitgang.

Drie voorstellen voor verandering

Betaalbaar wonen is voor het Leuvens stadsbestuur echt geen prioriteit. Er komen nieuwe woonprojecten bij waar de focus ligt op luxewoningen, gebouwd door bouwpromotoren die uit zijn op meer winst maken. Die houden zich natuurlijk enkel aan het opgelegde minimum van 10%. De PVDA heeft drie concrete voorstellen om aan die wooncrisis te werken. Ten eerste moet de leegstand echt aangepakt worden, en huizen die leeg blijven staan moeten worden verbouwd tot sociale woningen. Ten tweede moet elk nieuw bouwproject bestaan uit minstens een derde sociale woningen en tweederde betaalbare huur- en koopwoningen. Ten derde moet er massaal worden geïnvesteerd in sociale woningen, waardoor de wachtlijst de komende paar jaar weggewerkt wordt. Stoefen dat er geld over is in de stadskas, en dan maar 36 woningen per jaar voorzien, dat is echt ongehoord.

In onderstaande tabel geven we telkens het aantal woningen weer dat in een bepaald jaar beschikbaar is (het verschil tussen het aantal woningen verminderd met het aantal woningen in renovatie op dat moment).

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaal 3192 *  3192 3218 3327 3358 3358 3442 3480 3480 
Renovatie   207 57 283 325 413 160 88  
Nieuwbouw     26 109 31   84 38  
In gebruik (Totaal Renovatie)  3192 2985 3161 3044 3033 2945 3282 3392 3480
                   

Renovatie/ vernieuwbouw

**

ooooooooo, Fonteinstraat, Hulsberg, Prins Regentplein, Lolanden  Prins Regentplein, Hulsberg Schorenshof, Prins Regentplein, Prins Regentplein (nieuw plan) 

Schorenshof, Albertoren, Prins Regentplein 

Albertoren, Prins Regentplein, Schorenshof, Lolanden  Lolanden, Albertoren

Lolanden

regentplein 

ooooooooo
Nieuwbouw **     Donkerstraat Hoornplein, Klein Rijsel, Janseniushof Minckeler-straat  

Artoistoren

***

Swal plant 38 nieuwe woningen in Vlierbeek, spreken zelf niet over een timing. Wij schatten 2023

* Voor het aantal woningen in 2016 baseren we ons op de officiële cijfers van VMSW

** Voor het aantal woningen in renovatie/vernieuwbouw en nieuwbouw baseren we ons op de cijfers van Dijledal en Swal. Het stadsbestuur is zeer ontransparant over de precieze planning van het aantal bijkomende sociale woningen. In hun communicatie spreken ze over renovatie, vernieuwbouw en nieuwbouw alsof dat hetzelfde is. Dit zijn de cijfers die ze zelf bekendmaken op de site van Dijledal, wij maken wel een onderscheid tussen vernieuwbouw, renovatie en nieuwbouw.

*** Artoistoren staat niet op de site, we zeggen optimistisch dat het in 2022 komt