In Commscope Kessel-Lo werken 150 arbeiders en 500 bedienden. Op woensdag 19 december dankte de directie van het bedrijf de ACV-CSC Metea hoofddelegee Chris Corten af. De redenen blijven vaag, zogezegde klachten. Chris heeft zijn dossier niet kunnen inzien. Er wordt geen enkele informatie vrijgegeven om te kunnen antwoorden op die vage klachten.

Wat wel geweten is, een goed collectief akkoord werd pas onderhandeld. Na ondertekening door de secretarissen heeft de directie onmiddellijk sein gegeven om de hoofdafgevaardigde van het ACV af te danken. Er werd door de directie eerst een geldsom aangeboden om te vertrekken en als het zonder verzet kon nog een som erbovenop. Chris heeft dit categoriek geweigerd.

De vakbonden hebben niet geaarzeld, ACV en ABVV hebben de werknemers op de hoogte gebracht. Het werk werd direct neergelegd. Voor de werknemers is het duidelijk: een delegee die zijn werk correct en goed doet, achter de mensen staat daar wil de directie vanaf. Hun delegee is te mondig.

Sinds donderdag staat er piket aan de poorten.
“Als we dit toelaten dan volgen er ook nog anderen”
“Een goede delegee moet eruit voor de directie want er staat ons iets anders te wachten”
“We kunnen dit niet toelaten, ons vakbondswerk kapot laten maken”
“Chris stelde duidelijk lastige vragen voor de directie”

Op vrijdag 21 december aan de poort staan er wel 70 mensen piket. Er zijn geen mensen aan het werk. Ook gesyndikeerde leden staan aan de poort. Syndicalisten uit de regio komen hun solidariteit betuigen, syndicalisten van Inbev, Schindler Brussel, Terumo, …. De directie doet beroep op een deurwaarder die stelt dat elke hinder tot de toegang van het bedrijf bestraft wordt met 1000€/man/dag. Het piket blijft staan maar de toegang wordt vrijgemaakt. De directie begint haar werknemers op te bellen. Hier en daar komen vooral bedienden opdagen, enkelen keren terug naar huis dank zij de oproep voor solidariteit van de syndikalisten.

We staan voor de kerstperiode en het bedrijf sluit zoals ieder jaar tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Het is niet toevallig dat Chris Corten nu afgedankt wordt juist voor de feestdagen. Maar de vakbonden rekenen op de werknemers van Commscope om er op 2 januari massaal terug aanwezig te zijn om die afdanking tegen te houden. Het zijn trouwens de arbeiders die hun afgevaardigden kiezen en hun beoordelen en niet de directie. Ook rekenen zij op de aanwezige solidariteit van de syndicalisten uit de regio.

Afspraak op 2 januari.