• ABVV, ACV, ACLVB

 • Nominaties 2018 >>>

 • Bruul Brult

 • Stapje in de wereld

 • Palestina Solidariteit vzw

 • De Boerencompagnie

 • Buren zonder grenzen

Genomineerd voor Rood Fonske 2018

Uitreiking op de PVDA nieuwjaarsreceptie op 2 februari 2019 te Leuven. 

Voorstelling van de 6 genomineerden voor het Rood Fonske 2018, een prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving. 

De jury, bestaande uit Willy Verbeek (
beweging.net Herent), Stijn Heuvelmans (BBTK Vlaams-Brabant), Bert Verhoogen (ABVV Horval Leuven), Seppe De Meulder (Comac Leuven), Wim Oris (Compagnie Tartaren) Wout Lootens (PVDA) en Tine Van Rompuy (initiatiefneemster Rood Fonske) nomineerden 6 kanshebbers:

Stapje in de wereld (Leuven)

Met Stapje in de wereld ga je op vakantie samen mét en voor mensen die dapper rondkomen met een te klein budget. Je voelt je gedragen en kan je lekker ontspannen. Je komt er als mens sterker uit en het kost maar een habbekrats. De fietsvakantie zorgt dat jouw fiets hersteld is of dat je er een hebt. Op de gezinsvakantie trek je o.a. naar een pretpark en de jeugd 16-19 kan voor 't eerst zelf de reis inplannen. De ponyhoeve in Turnhout verwelkomt de lagere schoolkids.

Stem

Buren zonder grenzen (brede regio Leuven)

Buren zonder grenzen is een netwerk van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die erkende vluchtelingen ondersteunen bij het zoeken naar een woning in de brede regio rond Leuven. Deze organisatie bestaat uit een 'belteam' dat samen huiseigenaars opbelt en hen informeert over verhuren aan vluchtelingen. Wanneer we een woning mogen bezichtigen, vergezellen we de vluchteling(en) op huisbezoek en geven we extra uitleg aan de eigenaar.

Stem

De boerencompagnie (Leuven en omstreken)

De BoerEnCompagnie is een kleinschalig, gemengd landbouwbedrijf dat zich tot doel stelt om samen met mensen stappen te zetten in de richting van een duurzame landbouw. Het bedrijf werkt in hoofdzaak volgens de principes van CSA: ‘community shared agriculture’, landbouw gedragen door een gemeenschap. Klanten zijn er deelnemers en gaan een engagement aan tegenover de boer(derij). Dit doen ze o.a. door aan het begin van het seizoen een stuk van de werkingsmiddelen, nodig om de boerderij te doen draaien, op tafel te leggen. De boeren engageren zich om in alle transparantie en in samenspraak met de deelnemers lokaal, ecologisch en fair geproduceerd voedsel op diezelfde tafel te brengen. Boer en Compagnie nemen zo samen hun verantwoordelijkheid in een zoektocht om hun voedsel anders op tafel te brengen.

Stem

Palestina solidariteit vzw afd Herent (Herent)

De ongelijke machtsverhoudingen in de huidige wereldorde werken een duurzame ontwikkeling tegen. Het Israëlisch-Palestijns conflict is daarvan één van de meest uitgesproken voorbeelden. Zolang de internationale gemeenschap geen rekening houdt met deze ongelijke machtsverhoudingen (en erkent dat internationale druk op Israël dus nodig is), kan een duurzame en rechtvaardige vrede onmogelijk bereikt worden. Deze Lokale solidariteitsgroep van vzw Palestina Solidariteit werd  opgericht op 29 november 2017 - Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk. Deze plaatselijke groep ondersteunt de actie  'Boycot, Desinvesteringen en Sancties'. De groep bestaat voor de helft uit Palestijnse vluchtelingen.

Stem

De Bruul Brult (Leuven)

Actiegroep De Bruul Brult ontstond uit de noodzaak om de plannen voor een parking onder park 'Den Bruul' tegen te houden. Verschillende jaren werken wij al met informatiecampagnes, petities, spreekrecht op de gemeenteraad, (ludieke) acties en juridische middelen.

Door de aanhoudende druk zijn de werken tot nu toe niet kunnen starten. Het volgende stadsbestuur plant met een nieuwe studie de parkeergelegenheid en parkeerbehoeften te bepalen. Wij blijven waakzaam en wensen echte inspraak over onze buurt.

Stem

De regionale syndicale acties voor eerlijke pensioenen, koopkracht, werkbaar werk en investeringen in openbare diensten op 2/10 en 14/12 in Vlaams Brabant / Leuven (Vlaams-Brabant, Leuven)

De vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB) organiseerden op 2 oktober in gans het land, regionale acties. In Leuven kwamen 2 keer meer dan 500 syndicalisten naar een concentratie. De centrale eis: Een waardig pensioen voor iedereen op een redelijke leeftijd.

Wat voorafging: Op 16 mei 2018 betoogden 70.000 mensen in Brussel. Met succes. De regering liet het plan voor een puntenpensioen vallen. Strijd loont.
Maar de regering had nog onrechtvaardige en onaanvaardbare plannen rond zwaar werk in petto

De strijd is nog niet gedaan. Daarom en om de vakbonden aan te moedigen willen we de organisatoren van de concentratie in Leuven / Vlaams-Brabant op 2 oktober en 14 december nomineren voor het Rood Fonske 2018.

Stem 

Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.


42 reacties

 • Brunhilde Goetelen
  antwoordde 2019-02-01 21:04:29 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Palestina Solidariteit Herent
 • Yvie Jacobs
  antwoordde 2019-02-01 17:08:25 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Lokale acties ABVV, ACV, ACLVB voor eerlijke pensioenen
 • Petra Denier
  heeft deze pagina gevolgd 2019-01-31 10:38:25 +0100
 • Bea Honoré
  antwoordde 2019-01-30 20:29:38 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Stapje in de wereld
 • Hazar Seead
  antwoordde 2019-01-28 15:14:43 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Jamal Jamal
  antwoordde 2019-01-28 15:03:54 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Marcel De Baerdemaeker
  antwoordde 2019-01-28 11:07:01 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Lokale acties ABVV, ACV, ACLVB voor eerlijke pensioenen
 • Lobke Brasseur
  antwoordde 2019-01-23 08:13:05 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: De Bruul Brult
 • tineke decaluwe
  antwoordde 2019-01-22 09:56:02 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: De Bruul Brult
 • Niels Jans
  antwoordde 2019-01-20 15:06:36 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: De Bruul Brult
 • Birbhan Ghartimagar
  antwoordde 2019-01-20 14:55:48 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: De Bruul Brult
 • Dries Demuynck
  antwoordde 2019-01-20 14:32:22 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Bert Elsen
  antwoordde 2019-01-20 14:21:03 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • alex somers
  antwoordde 2019-01-19 21:15:56 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Albert Jacobs
  antwoordde 2019-01-15 12:26:02 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: De Bruul Brult
 • Hilaire Berckmans
  antwoordde 2019-01-15 11:53:00 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Lokale acties ABVV, ACV, ACLVB voor eerlijke pensioenen
 • Roger De Coninck
  antwoordde 2019-01-14 07:59:54 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Palestina Solidariteit Herent
 • Roselinde Dehertog
  antwoordde 2019-01-13 22:01:04 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Boerencompagnie
 • Joran Steenwinckel
  antwoordde 2019-01-13 22:00:40 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Boerencompagnie
 • Annemie Van Looy
  antwoordde 2019-01-12 20:24:59 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Carine Coel
  antwoordde 2019-01-12 18:11:21 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Claire Masi
  antwoordde 2019-01-12 17:02:57 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Ruben Ceulemans
  antwoordde 2019-01-12 17:00:58 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Misuno Kitara
  antwoordde 2019-01-12 15:50:00 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • wim arras
  antwoordde 2019-01-12 15:09:47 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Johan Gielen
  heeft deze pagina gevolgd 2019-01-09 09:22:37 +0100
 • Jan Delrue
  antwoordde 2019-01-04 15:20:25 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: De Bruul Brult
 • Tobias Van Os
  antwoordde 2019-01-03 20:23:56 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: De Bruul Brult
 • David Reynvoet
  antwoordde 2019-01-02 21:32:02 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Buren zonder grenzen
 • Nathalie Vlaeminck
  antwoordde 2019-01-02 09:23:13 +0100
  Q: Wie verdient volgens jou het Rood Fonske? Het Rood Fonske is de prijs die PVDA Vlaams-Brabant uitreikt aan een persoon of vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor de samenleving.
  A: Stapje in de wereld