Nieuw woonproject biedt geen antwoord op wooncrisis

geen antwoord op wooncrisis

Het stadsbestuur gaat voor de nieuwe woningen op de Hertogensite voor de zoveelste keer in zee met projectontwikkelaar Resiterra. In plaats van te vertrekken van de reële woonnoden van de vele mensen die dagelijks Leuven draaiende houden zoals buschauffeurs, verplegend personeel of schoonmaakpersoneel laat het stadsbestuur haar woonbeleid over aan investeerders die uit elk project zo veel mogelijk winst willen slaan. Het stadsbestuur ontkent de overduidelijke wooncrisis en toont niet de minste ambitie dit in handen te nemen.

 

Focus nieuwe woonprojecten ligt op luxe, niet op betaalbaarheid

Het project op de Hertogensite is opnieuw een voorbeeld van een stad op maat van grote bouwpromotoren in plaats van op maat van de mensen die in Leuven wonen en werken. En voor de duidelijkheid: het kan! Steden als Wenen en Barcelona nemen hun woonbeleid in eigen handen, nemen het initiatief voor nieuwe grote projecten en leggen strenge regels op aan bouwpromotoren wat betreft betaalbaarheid, groene omgeving en mobiliteit.

Betaalbaar wonen, als we daar nu eens een prestigeproject van maakten?

PVDA-Leuven vindt dat de stad projectontwikkelaars moet verplichten te investeren in voldoende betaalbare woningen. Op dit moment zijn in de plannen van Resiterra en het stadsbestuur slechts 10% sociale woningen voorzien. Wij gingen de buurt bevragen over wat zij vonden van 80% betaalbare woningen, waarvan de helft sociale woningen en de helft betaalbare starterswoningen. Daar gingen de bewoners helemaal mee akkoord. Mensen die wonen en werken in Leuven, maar ook organisaties als de huurdersbond, moeten actief betrokken worden bij een woonbeleid en mee beslissen hoe Leuven er binnen twintig jaar zal uitzien: innovatief, duurzaam en betaalbaar voor iedereen.