Toespraak 1 Mei

Toespraak van Line De Witte, voorzitter van PVDA Leuven op het PVDA 1 Meifeest op het Baron de Becker Remyplein in Kessel-Lo.

Wie verdient er meer dan 7000 euro netto per maand? Wie kent iemand die meer dan 7000 euro per maand verdient?…

Niemand? Nochtans, 7300 euro per maand is een normaal loon. Voor wie hard werkt tenminste. Dat hoorde ik BDW (Bart De Wever) zeggen.

Dat zei hij over het loon van Koen Kennis, schepen voor N-VA in Antwerpen. Die verdient naast zijn schepenambt enorm veel bij door extra postjes. Als voorzitter van de Vlaamse Participatiemaatschappij verdiende hij 2300 euro per vergadering. De politici van de vier traditionele partijen, waar N-VA ondertussen glansrijk deel van uitmaakt, zijn totaal vervreemd van de realiteit.

En ook in Leuven wordt er gegraaid. Twee maand geleden zat ik in de Leuvense gemeenteraad. Toen burgemeester Tobback de vraag kreeg om de vergoedingen van de 26 betaalde postjes die het bestuur in Leuven opneemt bekend te maken, ontsproot hij in woede. Furieus riep hij de gemeenteraad toe, maar uiteindelijk beloofde hij wel om alle vergoedingen bekend te maken. Tot op vandaag is daar niks van in huis gekomen.

Wij hebben het recht om te weten hoeveel politici bijverdienen. En wij zullen blijven graven, tot alle vergoedingen bekend worden gemaakt.

Politiek zou in dienst van het volk moeten staan, en niet in dienst van de eigen portefeuille. Daarom pleiten wij ook voor een maximumloon voor beroepspolitici, van drie keer het gemiddeld werknemersloon.

Het sociale moet normaal worden, het gegraai moet abnormaal worden, dat is onze boodschap op deze eerste mei.

We doen er nog een schepje bovenop. De rijkste Belg Albert Frère bezit meer dan 6 miljard euro, of meer dan de 2 miljoen armste Belgen.

Ook hij heeft daar hard voor gewerkt wordt ons verteld. Raad eens, hoeveel jaar moet de gemiddelde Belg werken om even veel geld te hebben als Albert Frère. Wie heeft een idee?...
 

Meer dan 200.000 jaar. Meer dan 4500 mensenlevens. Een mens kan hard werken, maar niet 4500 keer harder dan zijn poetsvrouw.

We leven in een schizofrene wereld. Vorig jaar waren er 63 mensen die evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking. Wie heeft een idee hoeveel dat er nu zijn?...

Line De Witte

Acht. Acht mensen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. Acht mensen, die passen in een klein busje.

En toch is er geen geld voor basisrechten zoals betaalbaar wonen, wordt zorg gezien als luxe, worden mensen aan hun lot worden overgelaten terwijl er meer dan genoeg is voor iedereen.

Katrien is verpleegster. Op sommige dagen staat zij er helemaal alleen voor om 20 enorm zorgbehoevende patiënten in de psychiatrie te verzorgen. Ze doet het graag. Ze is een van die honderden mensen die met hart en ziel werkt, die het verzorgen van mensen als een passie ziet. Maar ze weet ook nu al dat het moeilijk wordt om dit tot haar 67ste vol te houden. Katrien is 29 jaar.

Patiënten in rusthuizen worden om 4uur in bed gestoken, omdat er niet genoeg personeel is om voor hen te zorgen. Pampers worden hergebruikt. En daar gaat het laatste greintje menselijkheid.

Wij zijn mensen. Maar wij worden niet menswaardig behandeld.

De winsten komen voorop. Ook op de natuur. Dat lazen jullie waarschijnlijk ook vorige week in de krant. Monsanto stuurde zelf valse studies de wereld in waarin wordt beweerd dat de onkruidverdelger Roundup, niet kankerverwekkend is. Dat terwijl de wereldhandelsorganisatie eerder het tegendeel beweerde. We hebben hetzelfde meegemaakt met de sjoemelsoftware van Volkswagen, om de uitstoot van CO2 te verdoezelen. Elke keer gaat de dorst naar winst voor op de gezondheid en op het leefmilieu van miljoenen mensen.

Gwendolyn Rutten, voorzitter van de Vlaamse liberale partij, zei recent dat wij in een “superieure samenleving” leven. Je moet maar durven.

Een superieur systeem, mevrouw Rutten, is geen systeem waar nauwelijks 8 multi-miljardairs wereldwijd even veel bezitten als 3,5 miljard andere aardbewoners. Een superieur systeem, mevrouw Rutten, is geen systeem waar de kloof tussen arm en rijk steeds verder groeit. Een superieur systeem is geen systeem waar vluchtelingen verzuipen in de Middellandse Zee en staatssecretarissen de redders van Artsen Zonder Grenzen onder hun voeten geven.

Een superieur systeem, dat is een systeem waar de noden van mens en milieu bepalen welke richting we uitgaan. Een systeem waarin zorg geen luxe is maar een mensenrecht. Een systeem waar iedereen meetelt, ongeacht huidskleur, geslacht of afkomst. En zo’n systeem is mogelijk. Als de Albert Frères van deze wereld meebetalen. Als grote bedrijven hun steentje bijdragen. Als er andere keuzes worden gemaakt. En die zullen wij samen afdwingen.

Mijn oma is geboren in 1927. In een tijd waarin haar moeder niet mocht stemmen, enkel en alleen op basis van haar geslacht. 20 jaar eerder was de stem van haar vader letterlijk drie keer minder waard dan de stem van een rijke Belg, enkel en alleen op basis van zijn klasse. Maar het was ook een tijd waarin hoop doorschemerde op verbetering.

Mannen en vrouwen zijn over de hele wereld in opstand gekomen tegen dat onrecht. Omdat zij wisten dat een betere wereld niet alleen nodig, maar ook mogelijk was. En datzelfde kan ook nu. Duizenden mensen zullen eind mei in Brussel op straat komen tegen de politiek van verdeeldheid van Trump. In Frankrijk stemde een derde van de jongeren voor de linkse kandidaat Mélenchon. Tegen de politieke kaste, voor een links alternatief. Hetzelfde zag je bij Sanders, bij Podemos, bij Corbyn.

Wij willen een toekomst die de arbeid en de aarde beschermt tegen grootgraaiers, een toekomst waarin het sociale opnieuw normaal wordt, een toekomst waarin de inspraak normaal wordt, een toekomst waarin duurzaamheid normaal wordt. Aan ons op die nieuwe toekomst te bouwen.

Aan ons om van sociaal het nieuwe normaal te maken.

Line De Witte

Foto's: Raf Degeest