Maak van Leuven het nieuwe Kopenhagen

De PVDA ijvert voor een ambitieuzer klimaatplan in Leuven. De laatste cijfers wijzen uit dat de CO2-uitstoot in Leuven het laatste jaar niet is gestegen, maar boven de doelstelling van Europa, en ver boven de doelstelling van Leuven 2030 ligt. Als de stad zo verder doet zullen de vele mensen die zich dag in dag uit inzetten voor dat klimaatneutrale Leuven dus bedrogen uitkomen. Om echt klimaatneutraal te worden, moet de stad het heft zelf in handen nemen zoals in Kopenhagen. De PVDA stelt verschillende initiatieven voor om Leuven klimaatneutraal te krijgen.

 

We willen in de eerste plaats de energie terug veroveren op de energiereuzen zoals Electrabel. Dat kunnen we door regionaal energiebedrijf op te richten dat inzet op windenergie, zonne-energie en riothermie. Zo’n energiebedrijf moet er voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot hernieuwbare energie, het is in staat op grote schaal een structureel energieplan door te voeren. De stad is dan niet langer afhankelijk van de grillen van de markt en kan alle Leuvenaars betrekken in het project. De samenwerking met Ecopower is volgens de PVDA een stap in de goede richting, maar de 250 euro instapkosten zijn voor sommigen te hoog, waardoor niet iedereen bereikt wordt en de uitstoot dus onvoldoende snel daalt. Volgens een rapport van VITO is de provincie Vlaams-Brabant in staat om de transitie te maken naar 100% hernieuwbare energie.

Het circulatieplan heeft heel wat auto’s uit de binnenstad gebannen en dat is een goede zaak. Maar er moet veel meer worden geïnvesteerd in alternatieven voor die auto. We willen de auto’s niet gewoon uit het centrum bannen, we willen dat er effectief minder auto’s zijn. Als we het openbaar vervoer in Leuven gratis maken en zorgen voor meer bussen en treinen, op late en vroege uren, zullen veel meer mensen de overstap nemen van auto naar bus of trein. In andere steden als Aubagne of Talinn is dat het geval en daar zien we een sterke toename in het aantal reizigers na het afschaffen van betaaltickets. Het gebruik van de auto daalt en dat is waar we naartoe willen.

Ten slotte willen we dat alle huizen in Leuven worden geïsoleerd via een derdebetalerssysteem. Dat houdt in dat de stad of het openbaar energiebedrijf de isolatiekost voorschiet. Op die manier kunnen alle Leuvenaars genieten van een geïsoleerd huis en zijn huurders niet afhankelijk van de wil van de verhuurder. Tegen 2025 moet de stad wijk per wijk aanpakken en isoleren. Dit moet zorgen voor een serieuze beperking van energieverlies. Daarbovenop moet de stad haar eigen gebouwen uiteraard ook isoleren.

Leuven heeft nood aan een ambitieus klimaatplan waarbij het zelf het heft in handen neemt en zelf de veranderingen doorvoert. Niet op een blinde en ontoegankelijke manier, maar via democratische inspraak en met een sociaal karakter waardoor elke Leuvenaar betrokken wordt in Leuven 2030.

 

De cijfers van Leuven 2030: https://www.leuven2030.be/onderzoek/co2-monitoring/totale-co2-uitstoot-jaar