Het aantal sociale woningen in Leuven is het afgelopen jaar gedaald

Er zijn vandaag in Leuven minder sociale woningen beschikbaar dan twee jaar geleden. Dat brengt PVDA Leuven naar buiten. Bovendien verdubbelde het aantal mensen op de wachtlijst de afgelopen 7 jaar van 2800 naar 5600. Om dat aan te kaarten rolde de linkse partij donderdagmiddag een lange rol uit aan de Vaartkom die de wachtlijsten symboliseert. 

Het bestuur beloofde bij het begin van de legislatuur om in 6 jaar tijd 618 extra sociale woningen te voorzien. “Zelfs als dat gerealiseerd wordt, zal de wachtlijst niet krimpen, want er komen steeds wachtenden bij. En op een wachtlijst kan je jammer genoeg niet wonen”, zo stelt PVDA gemeenteraadslid Line De Witte. Nu blijkt echter dat het stadsbestuur zelfs die minimale doelstelling niet aan het halen is en het aantal beschikbare sociale woningen het afgelopen jaar zelfs daalde. 

Volgens de PVDA hadden er nochtans andere keuzes gemaakt kunnen worden. Zo vindt de linkse partij het verkeerd dat er in het project Acco Burenberg maar 10% sociale woningen bijkwamen of dat de stad Batiment A aan de Vaart niet zelf aankocht, maar het door een projectontwikkelaar laat ombouwen tot luxewoningen. Ook het feit dat het voorkooprecht niet werd gebruikt om de woningen van Appeltans op te kopen vind de linkse partij een gemiste kans. En dan is er nog ‘t Wisselspoor, een project dat de stad zelf in handen heeft en waar ze dure cohousingprojecten van maakt van 400.000 euro.

Volgens de PVDA moet de stad het heft op de woonmarkt meer zelf in handen nemen, in plaats van grote projectontwikkelaars hun gang te laten gaan. “Een stad als Gent telt 12% sociale woningen, in Leuven is dat amper 6,4%, ver onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden”, klaagt De Witte aan. “Er is wel geld voor een duur luxe-zwembad aan de vaart, een bijkomende grote autoparking en het aannemen van een nieuwe stadsmarketeer. In tegenstelling tot de meeste centrumsteden betalen grote bedrijven op Leuvens grondgebied geen euro belastingen. Maar ondertussen zijn er wel 556 dak- en thuislozen en betalen tal van Leuvenaars een te groot deel van hun inkomen aan een woning” aldus De Witte. 

“Het nieuwe stadsbestuur van Groen, sp.a en CD&V is nu bijna twee jaar aan de macht en er worden veel mooie toekomstverhalen verteld”, legt De Witte uit. “Maar na twee jaar bestuur is de situatie er in de feiten op achteruit gegaan.” Volgens haar lijkt het alsof het stadsbestuur de ambitie om in Leuven wonen echt betaalbaar te maken heeft laten varen. “Schepen van wonen Lies Corneillie pakt uit met haar Community Land Trust, maar verklaart vervolgens zelf in de pers dat ze niet in de illusie leeft dat Leuven daardoor binnen vijf jaar een goedkopere woonstad zal worden. Het gaat immers over slechts 15 tot 20 woningen. Dat zou nochtans wel de ambitie moeten zijn” besluit het strijdvaardige gemeenteraadslid.