AB InBev directie laten loononderhandelingen aanslepen

Delegees voor de poort van AB InBev

De CAO-onderhandelingen tussen de AB InBev directie en de vakbondsdelegatie lijken op een kat-en-muis spel. 4 weken lang liet de directie uitschijnen dat ze akkoord zouden gaan met de eisen van de vakbonden, maar zodra de onderhandelingen effectief opstartten, gaf de directie niet thuis en weigeren ze concrete afspraken te maken. Daarop voerden de werknemers actie om de onderhandelingen vlot te krijgen.

Op 20 september stuurde de vakbondsdelegatie haar eisenbundel voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op naar de AB InBev directie. De belangrijkste elementen hierbij waren: verbeterde inkomens- en werkzekerheidsgaranties, een bruto loonsverhoging van minimum 1,1% zoals vastgelegd in het interprofessioneel akkoord en daarnaast een verbetering van andere voordelen zoals ploegenpremies en maaltijdcheques.

Normale eisen zou je zeggen, zeker als je weet dat de koopkracht van de werknemers elke dag onder druk staat door de stijgende kosten voor elektriciteit, water, wonen, enzovoort. Ook de indexsprong die de regering in 2016 doorvoerde, zet de lonen verder onder druk. Daarnaast is er de stijgende werkdruk bij de bierbrouwer als gevolg van de verhoogde productiviteitseisen en het vervangen van vaste contracten door interim-contracten.

Uit vakbondmiddens krijgen we te horen dat AB InBev de onderhandelingen laat aanslepen. Na 3 weken, op 13 oktober, werd duidelijk dat de directie het eigenlijk niet wilde hebben over verbeterde inkomens- en werkzekerheidsgarantie. Daarop sloten de vakbonden alle sites van de brouwer in Leuven, Jupille en Hoegaarden en verschillende depots. Maar de delegatie toonde dezelfde avond nog haar goede wil met het voorstel om de blokkade tijdelijk op te schorten indien de directie over de verbeterde garanties wilde onderhandelen. Uiteindelijk kwam op zondagavond het signaal dat de directie de onderhandelingen opnieuw wilde opstarten.

Arrogante directie gesterkt door regeringsbeleid

Op maandag bleef de directie moeilijk doen. Daarop kondigden de vakbondsafgevaardigden nieuwe acties aan voor dinsdagmorgen. Het duurde tot 1.30 u. ‘s nachts voor de directie alsnog een kaderakkoord aanvaardde en de acties opnieuw werden opgeschort. De onderhandelingen kwamen uiteindelijk toch in een stroomversnelling en er komt dan ook een akkoord over verbeterde werkzekerheids- en inkomensgaranties voor de arbeiders. Eenzelfde regeling voor de bedienden laat voorlopig op zich wachten. Wordt dus vervolgd, zeker als je weet dat deze garanties maar het eerste punt op de agenda zijn.

De arrogantie van een multinational zoals AB InBev tijdens de onderhandelingen mag niemand verbazen. Ze voelen zich gesterkt door de regering Michel die er prat op gaat om de sociale verworvenheden van de werknemers aan te vallen. Dit werd onlangs nog geïllustreerd door het zomerakkoord van eind juli. De regering zet de aanval in op de pensioenen, veralgemeent de flexi-jobs en bouwt de sociale zekerheid af. Ondertussen betaalt AB InBev geen belastingen op haar 6,7 miljard euro winst en de regering is niet geneigd hier verandering in te brengen. Waarom zou het hen dan niet lukken om ook tijdens de onderhandelingen met de vakbonden hun slag thuis te halen? Een multinational als AB Inbev deinst voor niets terug. Dat werd op 11 oktober nog eens aangetoond in de PANO-reportage 'Undercover in de zorgfabriek' over de problemen in commerciële woonzorgcentra. De aandeelhouders, waaronder AB InBev, maximaliseren hun winst op de kapot gewerkte rug van de oudsten en meest zorgbehoevenden in onze samenleving.

De temperatuur stijgt, strijd loont en solidariteit is nodig

De snelle reactie van de vakbonden tijdens de onderhandelingen zorgde ervoor dat de directie toch moest toegeven. De vraag is echter of dit zal volstaan. Terecht maakte de vakbondsdelegatie duidelijk aan de directie dat ze het been stijf zullen houden. In 2010 konden de vakbonden na 13 stakingsdagen hun slag thuishalen en werden ongeveer 260 jobs die de directie in België wilde schrappen gered.

De strijdvaardigheid van de vakbonden bij AB InBev zien we in heel het land terugkomen. Op 10 oktober was er de #Reactiedag bij de Openbare Diensten in het hele land. In de privésector zijn er de afgelopen weken acties geweest bij Volvo in Gent, bij FN in Herstal en tal van andere bedrijven. En er zijn ook succes te melden. Zo werd er bij Lanxess eind september een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten die tegen midden 2018 een loonsverhoging van 3,8% bruto voorziet. Waarom zou de grootste bier-multinational ter wereld dan geen extra inspanningen kunnen doen?